Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

9 Αυγούστου 2022

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεάπολης - Συκεών της μελέτης κατασκευής του έργου: «Ανέγερση του βρεφονηπιακού σταθμού οδού Παπάφη στη Δ.Ε. Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών»

Προϋπολογισμού 4.400.000,00€ με ΦΠΑ 24%

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λεχόβου 4 – 566 26 Θεσσαλονίκη


Συκιές, 9/8/2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΘΕΜΑ : Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεάπολης - Συκεών της μελέτης κατασκευής του έργου: «Ανέγερση του βρεφονηπιακού σταθμού οδού Παπάφη στη Δ.Ε. Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών», προϋπολογισμού 4.400.000,00€ με ΦΠΑ 24%


Σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθ. 70 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, αναρτούμε στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεάπολης - Συκεών (http://www.dimosneapolis-sykeon.gr/) την μελέτη κατασκευής του έργου: «Ανέγερση του βρεφονηπιακού σταθμού οδού Παπάφη στη Δ.Ε. Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών», προϋπολογισμού 4.400.000,00€ με ΦΠΑ 24%.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τεχνικών Έργων, Υποδομών,

Μικροέργων & Ηλεκτροφωτισμού

ΓΚΑΤΖΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ