Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

19 Αυγούστου 2022

Οριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Πλήρους και μερικής απασχόλησης

Επισυνάπτονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας