Στις 5 σήμερα το απόγευμα η 15η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νεάπολης-Συκεών για το 2024 – Απευθείας μετάδοση

Πίσω στα Νέα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΝΕΑ

/

Στις 5 σήμερα το απόγευμα η 15η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νεάπολης-Συκεών για το 2024 – Απευθείας μετάδοση

18 Απριλίου 2024

Στις 5 σήμερα το απόγευμα η 15η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νεάπολης-Συκεών για το 2024 – Απευθείας μετάδοση

Δείτε τα θέματα και τους εισηγητές καθώς και πώς μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα (Πέμπτη 18 Απριλίου 2024) στις 5 το απόγευμα , στο Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Νεάπολης (Ελ. Βενιζέλου 125), το δημοτικό συμβούλιο Νεάπολης-Συκεών.


Τη συνεδρίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από το κανάλι του δήμου στο Youtube στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.youtube.com/channel/UCt_mtbcjcYUuMh4GOKcQHUQ/live


Πρόκειται για την 15η τακτική συνεδρίαση του 2024, ενώ τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:


ΘΕΜΑ 1o: Προτάσεις – Ερωτήσεις


ΘΕΜΑ 2o: 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2024

Εισηγητής: Ωραιόπουλος Λάζαρος


ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση Aπολογισμού, Iσολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2023 για το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου

Εισηγητής: Ωραιόπουλος Λάζαρος


ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών οικονομικού έτους 2023

Εισηγητής: Γαλανός Αριστείδης


ΘΕΜΑ 5o: Εξέταση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας που επικαλείται η ανάδοχος «Διδασκάλου Π. Ευθυμία» και την αποδοχή της από κοινού λύση ή μη της με αριθμό πρωτ.4445/26-9-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV013472179 2023-09-26) σύμβασης με αντικείμενο τις « Παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες Δερματολογικού ελέγχου » και την αποδοχή ή μη της από κοινού λύση της σύμβασης χωρίς επιβολή κυρώσεων

Εισηγητής: Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.2422/18-5-2021 (21SYMV008620805 2021-05-18) σύμβασης, για τις «Εργασίες για την πραγματοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων με σκοπό την φροντίδα των εξυπηρετούμενων του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκέων», ποσού 44.107,00€ με ΦΠΑ ως προς την χρονική διάρκειά της

Εισηγητής: Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 2562/23-05-2023(23SYMV:012731130 2023-05-23) σύμβασης, για την «Μίσθωση λεωφορείων με σκοπό την πραγματοποίηση του κοινωνικού προγράμματος εκδρομών οικολογίας και τουρισμού των Κ.Α.Π.Η του εκπαιδευτικού προγράμματος των παιδικών και βρεφικών σταθμών του νομικού προσώπου, καθώς και των μετακινήσεων θρησκευτικού-πολιτιστικού-ψυχαγωγικού χαρακτήρα εντός και εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος, έτους 2023 και 2024»τ, ποσού 213.457,00€ ως προς την χρονική διάρκειά της

Εισηγητής: Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 8o: Οριστικοποίηση της υπ’ αριθμόν 25/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: ‘Εξαγορά ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ερατοσθένους, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, εμβαδού 145,35τ.μ., σε ποσοστό 100% από τον κ. Καπέτη Αντώνιο

Εισηγητές: Συμεωνίδης Απόστολος, Κουκοπούλου Σουλτάνα


ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Μηδείας 1 της Δ.Ε. Νεάπολης προκειμένου να διευκολυνθεί η (επαγγελματική) ΕΙΣΟΔΟΣ–ΕΞΟΔΟΣ στην θέση στάθμευσης

Εισηγητής: Γκατζές Στέλιος


ΘΕΜΑ 10o: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων, που υποβάλλονται κατά των βεβαιωμένων παραβάσεων του Κανονισμού Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών και Εργασιών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, για το έτος 2024

Εισηγητής: Γκατζές Στέλιος


ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση συνδρομών και εκπτώσεων στα τμήματα της ΚΕΥΝΣ

Εισηγητής: Απατσίδης Δημήτριος


ΘΕΜΑ 12o: Καθορισμός τιμοκαταλόγου φιλοξενίας παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΚΕΥΝΣ, εκπτώσεις και διαδικασίες διακοπής συμμετοχής

Εισηγητής: Απατσίδης Δημήτριος


ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση χρεώσεων αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων πολιτισμού της ΚΕΥΝΣ & Τιμοκαταλόγου Δημοτικών Θερινών κινηματογράφων

Εισηγητής: Απατσίδης Δημήτριος


ΘΕΜΑ 14o: Αποδοχή εγγραφής και φοίτησης νηπίου στον βρεφικό σταθμό Σαράφη

Νεάπολη

Εισηγητής: Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση των με αριθμ. 19/2024 και 20/2024 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισηγητής: Βουλγαρίδης Μιχαήλ


ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση των με αριθμ. 22/2024, 23/2024 και 25/2024 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισηγητής: Βουλγαρίδης Μιχαήλ


ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της με αριθμ. 21/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισηγητής: Βουλγαρίδης Μιχαήλ


ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της με αριθμ. 24/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισηγητής: Βουλγαρίδης Μιχαήλ


ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικότίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» ως τακτικού μέλους, έγκριση της Διακήρυξης της 12ης Μαρτίου 2024, έγκριση του Σχεδίου του Καταστατικού του δικτύου, ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση και έγκριση ετήσιας εισφοράς στο Δίκτυο

Εισηγήτρια: Παρή Γενίτσαρη