Προσφορά εργασίας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και ευκαιρίες κατάρτισης – Δείτε αναλυτικά θέσεις που υπάρχουν

Πίσω στα Νέα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΝΕΑ

/

Προσφορά εργασίας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και ευκαιρίες κατάρτισης – Δείτε αναλυτικά θέσεις που υπάρχουν

1 Νοεμβρίου 2023

Προσφορά εργασίας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και ευκαιρίες κατάρτισης – Δείτε αναλυτικά θέσεις που υπάρχουν

Ενημέρωση από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νεάπολης

Για την προσφορά εργασίας που υπάρχει αυτή την περίοδο στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και για ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης ενημερώνει ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νεάπολης του δήμου Νεάπολης-Συκεών.


Όπως αναφέρει αυτή την περίοδο στον δημόσιο τομέα υπάρχουν οι εξής προκηρύξεις :1. ΣΟΧ1/2023 – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


4 ΔΕ Φύλακες & 1 ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αιτήσεις έως 6/11/2023


2. ΣΟΧ1/2023 – ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


10 ΔΕ Φύλακες (ΣΟΧ1/2023) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και στον Λευκό Πύργο, για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αιτήσεις: από 31/10/2023 έως 10/11/2023


Για τον ιδιωτικό τομέα ο Συμβουλευτικός Σταθμός έχει ενημερωθεί για 11 θέσεις εργασίας σε 10 ειδικότητες και πιο συγκεκριμένα:


Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑΠΟΛΗ

1

2

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

2

3

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1

4

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ

1

5

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑΠΟΛΗ

1

6

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΟΝΤΑΖ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

1

7

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΚΙΕΣ

1

8

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ (ΑΝΔΡΑΣ) ΣΕ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1

9

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΓΥΝΑΙΚΑ) ΣΕ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1

10

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ

1Απασχόληση


1.Open Career Day του Ομίλου ΑΒΑΞ


Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, 10:00-18:00 το Open Career Day του Ομίλου ΑΒΑΞ στο ξενοδοχείο Μediterranean Palace Σαλαμίνος 3 & Καρατάσου, Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους υπεύθυνους του έργου κατασκευής του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ και του τμήματος HR & Talent Acquisition και να ενημερωθούν για τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου.


Ενδεικτικές Ειδικότητες


-Αρχιτέκτονες


-Μηχανολόγοι Μηχανικοί


-Πολιτικοί Μηχανικοί


-Περιβαλλοντολόγοι Μηχανικοί


-Τοπογράφοι


-Ελεγκτές Εγγράφων (Document Controllers)


-Χειριστές


-Οικοδόμοι


-Ηλεκτρολόγοι


-Υδραυλικοί


-Διοικητικό Προσωπικό


  2. Το skywalker.gr διοργανώνει το Job Festival, το οποίο είναι ένα φεστιβάλ εργασίας. Βασικός σκοπός είναι να συνδέσει αποτελεσματικά τους υποψηφίους για εργασία με τους εργοδότες οι οποίοι αναζητούν προσωπικό. Κατά τη διάρκειά του θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις, workshop αναζήτησης εργασίας και ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων, προσωπικό coaching και πολλές χρήσιμες παράλληλες δράσεις, όπως διόρθωση βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερομένων, επαγγελματική φωτογράφιση, συμβουλές επαγγελματικού dress code και πολλές ακόμα.


Πού και πότε: Στη Θεσσαλονίκη φιλοξενείται στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 και το Σάββατο 11 Νοεμβρίου από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00.


Η είσοδος για τους επισκέπτες του φεστιβάλ είναι ελεύθερη.

 

Επιχειρηματικότητα


1. Τη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:00, άρχισε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).


Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί από 01/01/2022 έως και 16/10/2023, πρώην άνεργοι ηλικίας 30-55 ετών, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, εκτός της Αττικής και του Νότιου Αιγαίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.


2. Προδημοσίευση Δράσης: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.


Ποσό: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από ​40.000 € έως 400.000 €. ​​Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.


Διάρκεια: Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου θα είναι αυστηρά 24 μήνες, μη επιδεχόμενη οποιαδήποτε παράταση.


Σε ποιους απευθύνεται: Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.


Πώς: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).


Πότε: Η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων καθώς και οι λοιποί όροι υλοποίησης θα περιγραφούν στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.​


Τι χρηματοδοτείται:


- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος


- Μηχανήματα – Εξοπλισμός


- Ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό


- Λοιπός εξοπλισμός


- Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)


- Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας


- Τεχνικές μελέτες


- Συμβουλευτικές υπηρεσίες


- Μεταφορικά μέσα


- Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)


Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών καθώς και το μέγιστο ανώτατο όριο αυτών, θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.


Προϋπολογισμός: € 190.000.000


Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.Επιμόρφωση - κατάρτιση


1. Πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης για νέους και νέες 18-29 ετών από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.).


Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 500 ώρες (180 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 320 ώρες πρακτική), παρέχει στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικό επίδομα 2.500 ευρώ και περιλαμβάνει κατάρτιση σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες:


1.   Εξωτερικός Πωλητής


2.   Υπάλληλος Γραφείου


3.   Πωλητής Λιανικού Εμπορίου


4.   Στέλεχος Εξαγωγών και Διεθνούς Εμπορίου


5.   Προωθητής πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου-Merchandiser


6.   Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης


Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή δελτίου ανεργίας.


Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων στη διεύθυνση: https://apko09.esee.gr/p/m/applyapko09/el-GR


1.   Σεμινάρια/ μη-τυπική εκπαίδευση από την ΑΜΚΕ IASIS.


Η ΑΜΚΕ IASIS καλεί όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες να δηλώσουν συμμετοχή στα δωρεάν εργαστήριά της, που πραγματοποιούνται στον χώρο της Connect Family (Καραβαγγέλη 9-Συκιές).

· Τμήμα προχωρημένων αγγλικών κάθε Παρασκευή 16:00- 17:00 με έναρξη στις 03/11/2023.


· Τμήμα Λάτιν χορών για άτομα άνω των 16 ετών κάθε Τετάρτη στις 18:00


Δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2313115034.


Για το σύνολο των θέσεων εργασίας και των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που προαναφέρονται για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νεάπολης καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο τηλέφωνο 2313329525.