Γόνιμη η 13η ετήσια συνάντηση των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) στα Λεύκαρα της Κύπρου

Πίσω στα Νέα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΝΕΑ

/

Γόνιμη η 13η ετήσια συνάντηση των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) στα Λεύκαρα της Κύπρου

30 Οκτωβρίου 2023

Γόνιμη η 13η ετήσια συνάντηση των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) στα Λεύκαρα της Κύπρου

Κατόπιν πρότασης του προέδρου του ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ Σίμου Δανιηλίδη θα εξεταστεί η διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας στη ΝΑ Ευρώπη

Η 13η ετήσια συνάντηση της πλατφόρμας των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) στην οποία έλαβε μέρος και ο ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ εκπροσωπούμενος από τον πρόεδρό του Σίμο Δανιηλίδη, τον γραμματέα του δ.σ. καθηγητή του ΑΠΘ Γρηγόρη Ζαρωτιάδη και τον διευθυντή του Γιάννη Αναστασιάδη στέφθηκε με επιτυχία.


Η 13η συνάντηση της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε στα Λεύκαρα της Κύπρου με τη συνδιοργάνωση της Επιτροπής των Περιφερειών, του ΕΟΕΣ Αμφικτυονία και της Ένωσης Δήμων Κύπρου.Η επιλογή της χώρας έγινε με στόχο την παρουσίαση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων ΕΟΕΣ από όλη την Ευρώπη, γύρω από το εθνικό θέμα το οποίο απασχόλησε το στάδιο των χαιρετισμών των προσκεκλημένων εκπροσώπων, ενώ στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην πράσινη γραμμή της Λευκωσίας.


Ο Σίμος Δανιηλίδης κατά την ομιλία του κατέθεσε την πρόταση για την εξέταση της πιθανότητας σχεδιασμού και υλοποίησης ενός οδικού χάρτη ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας στη ΝΑ Ευρώπη, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει όλα τα κατάλληλα διαθέσιμα εργαλεία, δίνοντας έμφαση:


α) στην παρακίνηση και την έμπνευση,


β) στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας και τέλος


γ) στην παροχή κινήτρων ή στην αποσαφήνιση των κινήτρων.


Αυτός ο οδικός χάρτης προτάθηκε να απευθύνεται κυρίως στους υποεθνικούς δρώντες στην εδαφική διασυνοριακή συνεργασία, δεδομένου του πολύ μεγάλου αριθμού τους,(για παράδειγμα σε ότι αφορά στην Ελλάδα οι 171 από τους 332 δήμους και οι 9 από τις 13 περιφέρειες είναι στις περιοχές παρέμβασης του προγράμματος INTERREG σε ότι αφορά στη διασυνοριακή του διάσταση).


Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προτάθηκε η εξέταση της δυνατότητας συνεργασίας τουλάχιστον της Επιτροπής των Περιφερειών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ένωσης Διασυνοριακών Περιφερειών και των τριών ΕΟΕΣ της περιοχής.


Ο κ. Δανιηλίδης ολοκλήρωσε την ομιλία του τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «εμείς θα επανέλθουμε με άμεσες ενέργειες στο αμέσως επόμενο διάστημα προκειμένου να συζητήσουμε την πιθανότητα ανάπτυξης ενός τέτοιου οδικού χάρτη, για τον οποίο ελπίζουμε στη συνεργασία και θερμή υποστήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών».


Να σημειωθεί πως η πλατφόρμα των ΕΟΕΣ αποτελεί μια πρωτοβουλία της Επιτροπής των Περιφερειών η οποία παρακολουθεί την εξέλιξη τους και αποτυπώνει τη δράση τους, ενώ στην ετήσια επαναλαμβανόμενη συνάντηση τους, συζητούνται διεξοδικά τα ζητήματα επικαιρότητας του θεσμού καθώς και παρέχεται η δυνατότητα να ανταλλάσσουν εμπειρίες από τη δράση τους.