Το απόγευμα η 6η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νεάπολης-Συκεών – Απευθείας μετάδοση

Πίσω στα Νέα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΝΕΑ

/

Το απόγευμα η 6η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νεάπολης-Συκεών – Απευθείας μετάδοση

29 Μαρτίου 2023

Το απόγευμα η 6η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νεάπολης-Συκεών – Απευθείας μετάδοση

Δείτε τα θέματα και τους εισηγητές καθώς και πώς μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά

Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Νεάπολης (Ελ. Βενιζέλου 125), το δημοτικό συμβούλιο Νεάπολης-Συκεών.


Μεταξύ αυτών είναι και η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού προκειμένου να ανοίξει ένα κανάλι επικοινωνίας το οποίο θα μπορεί να μεταφέρει την τεχνογνωσία και τις καλές πρακτικές που ακολουθεί ο ΣΠΑΥ. Στόχος είναι η γνώση αυτή να χρησιμοποιηθεί από τον σύνδεσμο για την προστασία του Σέιχ Σου ο οποίος, όπως προανήγγειλε χθες ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης μιλώντας στην ΕΡΤ3, θα δημιουργηθεί με τη συνεργασία των δήμων Θεσσαλονίκης, Πυλαίας-Χορτιάτη και Νεάπολης-Συκεών.


Τη συνεδρίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από το κανάλι του δήμου στο Youtube στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.youtube.com/channel/UCt_mtbcjcYUuMh4GOKcQHUQ/live


Πρόκειται για την 6η τακτική συνεδρίαση του 2023, ενώ τα θέματα που συζητηθούν είναι τα εξής:


ΘΕΜΑ 1o: Προτάσεις - Ερωτήσεις


ΘΕΜΑ 2ο: Ψήφισμα κατά της παραχώρησης της Εγνατίας οδού σε ιδιώτες Εισηγητής: Σάκκος Σταύρος, Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 3ο: Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για το δυστύχημα στα Τέμπη. Εισηγητής: Δήμαρχος, Παναγιώτης Βογιατζής


ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1): «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νεάπολης Συκεών» της Πράξης «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νεάπολης Συκεών» με κωδικό MIS 5049907 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» - «ΕΣΠΑ 2014-2020» Εισηγητής: Γιάννης Πολυχρονιάδης


ΘΕΜΑ 5o: Παραλαβή ειδών της 31419-18/8/2021 σύμβασης «Νέα Αρχιτεκτονική Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών» και ορισμός δευτεροβάθμιας επιτροπής Εισηγητής: Γιάννης Πολυχρονιάδης


ΘΕΜΑ 6o: Υλοποίηση προγράμματος για την επανάχρηση και την ανακύκλωση ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών Εισηγητής: Γιάννης Πολυχρονιάδης


ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού – Σ.Π.Α.Υ. Εισηγήτρια: Παρή Γενίτσαρη


ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 70759/10-8-2022 (με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 22AWRD011014993 2022-07-28), σύμβασης ανάθεσης της Εργασίας ΙΙ, Υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την σύνταξη – ολοκλήρωση εννέα (9) εκκρεμών υποθέσεων διορθωτικών Πράξεων Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημίωσης Οικοπέδων, του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών κλπ της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νεάπολης Συκεών, ως προς την χρονική διάρκειά της Εισηγήτρια: Τίνα Κουκοπούλου


ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση επιβολής ποινικών ρητρών όσον αφορά την Φάση Β1 της Εργασίας ΙΙ, στην με αρ. πρωτ. 70759/10-8-2022 (με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 22AWRD011014993 2022-07-28) σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την σύνταξη – ολοκλήρωση εννέα (9) εκκρεμών υποθέσεων διορθωτικών Πράξεων Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημίωσης Οικοπέδων, του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών κλπ της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νεάπολης Συκεών Εισηγήτρια: Τίνα Κουκοπούλου


ΘΕΜΑ 10ο: 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Υποχρεωτική) Εισηγητής: Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 11o: 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023 Εισηγητής: Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 12ο: Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου οικονομικού έτους 2023 Εισηγητής: Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 13ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών Εισηγητής: Μιχαήλ Βουλγαρίδης


ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ για την έγκριση εκατόν είκοσι τριών (123) θέσεων απασχόλησης μέσω του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες, Επιχειρήσεις, Φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα και σε Επιχειρήσεις των ΟΤΑ κλπ. (DE MINIMIS -Kαν.1407/2013). (5ος κύκλος). Εισηγητής: Μιχαήλ Βουλγαρίδης


ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νεάπολης -Συκεών και της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εισηγήτρια: Παρή Γενίτσαρη


ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Εισηγητής: Μιχαήλ Βουλγαρίδης


ΘΕΜΑ 17o: Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης αμοιβών προσωπικού, που διεκπεραιώνονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) και ορισμός εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Δήμου για την κίνηση του λογαριασμού Εισηγητής: Μιχαήλ Βουλγαρίδης


ΘΕΜΑ 18o: Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τις ανάγκες του έργου “Advancing the Inclusion of recognised Refugees in Greece” “Πρόγραμμα AIR” και ορισμός εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Δήμου για την διαχείριση του λογαριασμού Εισηγητής: Μιχαήλ Βουλγαρίδης


ΘΕΜΑ 19ο: Διαγραφή του συνόλου του οφειλόμενου ποσού με τις τυχόν προσαυξήσεις από την καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη (αίτηση 14250/2023) Εισηγητής: Μιχαήλ Βουλγαρίδης


ΘΕΜΑ 20o: Διαγραφή του συνόλου του οφειλόμενου ποσού με τις τυχόν προσαυξήσεις από την καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη (αίτηση 14441/2023) Εισηγητής: Μιχαήλ Βουλγαρίδης


ΘΕΜΑ 21ο: Διαγραφή των αρ. 3488-3489-3490/2022 Χρηματικών Καταλόγων για μίσθωμα Νοεμβρίου 2022, περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 83 (πλατεία Ειρήνης), Δ.Ε. Νεάπολης, επειδή δεν υφίσταται πλέον η οφειλή Εισηγητής: Μιχαήλ Βουλγαρίδης


ΘΕΜΑ 22ο: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από Μισθώματα της εταιρείας «ΩΚΕΑΝΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Ι.Κ.Ε» δυνάμει της αρ. 2365/2022 δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης Εισηγητής: Μιχαήλ Βουλγαρίδης


ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση κατάθεσης ποσών της παγίας προκαταβολής του Δήμου σε πιστωτικό ίδρυμα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμό ειδικού σκοπού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 207 του Ν.4555/2018) Εισηγητής: Μιχαήλ Βουλγαρίδης


ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση της με αριθμ. 17/ 2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εισηγητής: Μιχαήλ Βουλγαρίδης


ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση των με αριθμ. 18/2023, 19/2023 και 20/2023 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εισηγητής: Μιχαήλ Βουλγαρίδης


ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ 2018-2019», αρ. μελέτης: 01/2018, προϋπολογισμού 1.200.000,00 € Εισηγητής: Στέλιος Γκατζές


ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση 2ου Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για εξάμηνη παράταση της προγραμματικής σύμβασης «Εκπόνηση τοπικών κυκλοφοριακών μελετών σε σχολικές διαβάσεις και σε διαβάσεις πεζών & ζώνης στάθμευσης επί της Λεωφόρου Γ. Παπανικολάου» προς έγκριση Εισηγητής: Στέλιος Γκατζές


ΘΕΜΑ 28o: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων, που υποβάλλονται κατά των βεβαιωμένων παραβάσεων του Κανονισμού Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών και Εργασιών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, για το έτος 2023 Εισηγητής: Στέλιος Γκατζές


ΘΕΜΑ 29o: Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα (αίτηση 7664/30-01-2023) Εισηγητής: Στέλιος Γκατζές


ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2022 Εισηγήτρια: Τερζίδου Αλεξάνδρα


ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2022” Εισηγητής: Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος


ΘΕΜΑ 32o: Ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του νερό Εισηγητής: Γεώργιος Αρχοντόπουλος, Χαράλαμπος Βέλλης, Δήμαρχος