Ισολογισμός Ο.Ε. 2021 - Σίμος Δανιηλίδης: «Ατενίζουμε το μέλλον με απόλυτη αισιοδοξία…»

Πίσω στα Νέα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΝΕΑ

/

Ισολογισμός Ο.Ε. 2021 - Σίμος Δανιηλίδης: «Ατενίζουμε το μέλλον με απόλυτη αισιοδοξία…»

24 Οκτωβρίου 2022

Ισολογισμός Ο.Ε. 2021 - Σίμος Δανιηλίδης: «Ατενίζουμε το μέλλον με απόλυτη αισιοδοξία…»

Χωρίς παρατηρήσεις από τους ορκωτούς λογιστές εγκρίθηκε ο ισολογισμός

Στα 17,6 εκατ. ευρώ «έκλεισαν» τα ταμειακά διαθέσιμα, με αύξηση των επενδύσεων σε πάγια και με αύξηση των εσόδων

Την υγιή και οικονομικά ισχυρή εικόνα του δήμου Νεάπολης-Συκεών κατέγραψε για μια ακόμη χρονιά ο ισολογισμός της ικονομικής χρήσης 2021, ο οποίος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση του Οργάνου (19.10.2022).


Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών λογιστών, επιβεβαιώνεται και η πάγια τήρηση των κανόνων νομιμότητας, διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης των οικονομικών του δήμου, καθώς η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή υπογράφηκε χωρίς παρατήρηση. «Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του δήμου Νεάπολης-Συκεών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις», αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεσή του ο ορκωτός λογιστής Δημήτριος Μάνος.


Όπως πρόσθεσε από μικροφώνου ο κ. Μάνος, «ο δήμος σας δεν έχει κάποια θέματα από ορθής απεικόνισης των οικονομικών καταστάσεων», για να εκθειάσει στη συνέχεια την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου με την οποία «είχα μια πολύ καλή συνεργασία», όπως είπε, και να παρατηρήσει ότι ο δήμος Νεάπολης-Συκεών «είναι από τους λίγους δήμους που έχουν εσωτερικό λογιστήριο, όταν άλλοι δήμοι πληρώνουν εξωτερικούς λογιστές για να κάνουν τη δουλειά του λογιστηρίου».


Αύξηση εσόδων και παγίων


Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που παρουσίασαν τα στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας Χρύσα Γιώτα και Μηλίτσα Γρουτίδου, ο ισολογισμός του δήμου Νεάπολης-Συκεών για το Οικονομικό Έτος 2021 «έκλεισε» στα 78.729.066,85 ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα στις 31.12.2021 να ανέρχονται 17.579.686,56 ευρώ. Τα στοιχεία που ξεχωρίζουν, εκτός των άλλων, είναι η αύξηση των παγίων επενδύσεων (ακίνητα, πλατείες, κοινόχρηστοι χώροι, κ.λπ.) στα 201.699.558 ευρώ (έναντι 197.107.020 το 2020), όπως και η αύξηση των εσόδων στα 18.052.975 ευρώ (έναντι 13.429.236 ευρώ το 2020).


«Είμαστε υπερήφανοι για την οικονομική εικόνα του δήμου μας, η οποία συνεχίζει να είναι καθαρή και ισχυρή, ως αποτέλεσμα της συνέπειάς μας να ασκούμε χρηστή διαχείριση με τη τήρηση των αρχών της νομιμότητας και της διαφάνειας. Χωρίς να καταφύγουμε σε δάνεια, όπως κάνουν πολλοί δήμοι, χωρίς να έχουμε χρέη προς τρίτους, ενώ επενδύουμε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε έργα, προγράμματα και δράσεις, το ταμείο μας παραμένει ισχυρό και είμαστε ένας από τους λίγους δήμους της χώρας με υγιή οικονομικά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης, συγχαίροντας τους αντιδημάρχους και τα στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας για το έργο τους.


Όπως τόνισε, «η κατάσταση αυτή στον δήμο Νεάπολης-Συκεών διαμορφώνεται σε μια παρατεταμένα πολύ δύσκολη περίοδο, που ενώ μειώνονται θεαματικά οι κρατικές χρηματοδοτήσεις των δήμων, εμείς επιτυγχάνουμε όχι μόνο να έχουμε υγιές και ισχυρό ταμείο αλλά να επενδύουμε και πολλά εκατομμύρια για την ανάπτυξη του τόμους μας και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας, με έμφαση στους κρίσιμους και ευαίσθητους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της Παιδείας, του Πολιτισμού, Αθλητισμού, των μεγάλων έργων υποδομής και του περιβάλλοντος». «Διασφαλίζοντας τα έσοδα του δήμου μας, διεκδικώντας και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μεγάλες χρηματοδοτήσεις έργων, επιτυγχάνουμε αύξηση των εσόδων μας και των επενδύσεών μας σε όλους τους τομείς. Με αυτή την οικονομική εικόνα μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον του τόπου μας με απόλυτη αισιοδοξία και να υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό που κάνουμε μέσω του πλούσιου και διευρυμένου τεχνικού προγράμματος, το οποίο προέκυψε μετά από παρατεταμένη και σε βάθος διαβούλευση με την κοινωνία», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης.

Φωτογραφίες