Δομή παροχής συσσιτίου και κοινωνικού παντοπωλείου

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΕΡΓΑ

/

Δομή παροχής συσσιτίου και κοινωνικού παντοπωλείου

18 Σεπτεμβρίου 2023

Δομή παροχής συσσιτίου και κοινωνικού παντοπωλείου

Η κοινωνική αλληλεγγύη στην πράξη


Η ∆οµή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών παρέχει: 


Έτοιμα γεύματα στους/στις ωφελούμενους/ωφελούμενες της ∆οµής Παροχής Συσσιτίου και τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατοµικής υγιεινής, κατεψυγµένα προϊόντα κ.ά. στους/στις ωφελούμενους/ωφελούμενες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των οικογενειών για την αξιοπρεπή τους διαβίωση.


Επιπλέον παρέχονται: 

  • Ψυχοκοινωνική στήριξη των ωφελούμενων 
  • ∆ιασύνδεση µε τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήµου και τα εθνικά προγράµµατα αντιµετώπισης της φτώχειας (όπως συµβουλευτική στην απασχόληση, δωρεάν παιδικούς σταθµούς, δραστηριότητες δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, δηµοτικά ιατρεία, κοινωνικό φαρµακείο, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα κλπ)Ωφελούµενοι/Ωφελούμενες των υπηρεσιών είναι άτοµα/νοικοκυριά που διαµένουν στον Δήµο Νεάπολης-Συκεών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.


Επιπλέον, εντάσσονται κατά προτεραιότητα:


  • Μονογονεϊκές οικογένειες όπου ο/η γονέας είναι μακροχρόνια άνεργος/άνεργη
  • Οικογένειες με ανήλικα τέκνα όπου και οι δύο γονείς είναι μακροχρόνια άνεργοι
  • Οικογένειες με παιδί/παιδιά με αναπηρία
  • Οικογένειες που αντιμετωπίζουν έκτακτο και σοβαρό γεγονός το οποίο πλήττει άμεσα την οικονομική τους κατάσταση (μετά από σχετική κοινωνική έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου)
  • Πολύτεκνες οικογένειες
  • Οικογένειες με ανήλικα τέκνα
  • Μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών


Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.


Οι ωφελούμενοι/ωφελούμενες επανεξετάζονται κάθε έτος σε ό,τι αφορά στις προϋποθέσεις ένταξής τους, προκειμένου να διαπιστωθεί ενδεχόμενη αλλαγή στην κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση.


Λειτουργεί ως Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.


Με την ΑΠ 4232/18-9-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας αποφασίστηκε η «Συνέχιση της λειτουργίας της Δομής Παροχής

Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών»

με Κωδικό ΟΠΣ 6001987 στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» μέχρι 31/12/2025 με προϋπολογισμό 344.891,82€.Καραβαγγέλη 1 & ∆αβάκη (δίπλα στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου), 56625, Συκιές

2310620033

koinonikopantopoleio.neapolisykies@n3.syzefxis.gov.gr