Δημοτικά ιατρεία για ευπαθείς ομάδες του Δήμου Νεάπολης-Συκεων

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΕΡΓΑ

/

Δημοτικά ιατρεία για ευπαθείς ομάδες του Δήμου Νεάπολης-Συκεων

8 Δεκεμβρίου 2022

Δημοτικά ιατρεία για ευπαθείς ομάδες του Δήμου Νεάπολης-Συκεων

Έργο προϋπολογισμού 742.681,44€, ενταγμένο στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης από το ΕΚΤ και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης, το έργο αφορά στη λειτουργία για τρία έτη δομών προληπτικής ιατρικής για άτομα ευπαθών ομάδων, με προτεραιότητα στους ηλικιωμένους, καθώς και Κοινωνικού Πολυϊατρείου για ευπαθείς ομάδες στο πλαίσιο των Δημοτικών Ιατρείων, τα οποία ενισχύονται με 18 νέους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων 2 γενικής ιατρικής, 2 παθολόγοι, 2 οφθαλμίατροι, 2 νευρολόγοι, 2 ορθοπεδικοί, 2 καρδιολόγοι, 2 ψυχίατροι, 2 ουρολόγοι, 2 πνευμονολόγοι.

Στόχοι του έργου είναι η πρόληψη της υγείας, η ενίσχυση και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας προς τις ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού και η διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης αυτής θα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

Αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας-ιατρική εξέταση-συνταγογράφηση φαρμάκων και παραπομπή,

Συνεργασία και δικτύωση με Υπηρεσίες και Δομές Υγείας καθώς και με κοινωνικές προνοιακές δομές.

Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στην παρακολούθηση της υγείας, την άμεση εξυπηρέτηση με την παροχή ιατρικής εξέτασης, την ενημέρωση, την καθοδήγηση και παραπομπή των ωφελούμενων σε περαιτέρω ενέργειες όπου κριθεί απαραίτητο.

Τα Δημοτικά Ιατρεία για ευπαθείς ομάδες θα στεγαστούν εντός των ήδη λειτουργούντων Δημοτικών Ιατρείων στον 1ο όροφο του Α΄ΚΑΠΗ Συκεών και στον 1ο και 2ο όροφο του Β΄ΚΑΠΗ Νεάπολης, Γ΄ΚΑΠΗ Συκεών, Α΄ΚΑΠΗ Νεάπολης, Α΄ΚΑΠΗ Αγ. Παύλου και ΚΑΠΗ Πεύκων  και λειτουργούν συμπληρωματικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι όλοι οι κάτοικοι του δήμου Νεάπολης-Συκεών που ανήκουν στις κατηγορίες των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και συγκεκριμένα: οι ευάλωτες και οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως περιγράφονται «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».