«Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΕΡΓΑ

/

«Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»

6 Μαρτίου 2023

«Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»

Το έργο έχει προϋπολογισμό 12.091.601,36 €

Στόχος είναι να αναβαθμιστεί ο χαρακτήρας της περιοχής και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων παράλληλα με την αύξηση του δείκτη πρασίνου

Το έργο αφορά στον περιβαλλοντικό ανασχεδιασμό της οδού Επταπυργίου, ενός από τους βασικότερους οδικούς άξονες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Συγκεκριμένα, αφορά: την οδό Επταπυργίου - από την οδό Ανθέων μέχρι την οδό Α. Παπανδρέου - και τις κάθετες σε αυτήν οδούς, καθώς και τμήματα των οδών Ρήγα Φεραίου και Οδ Φωκά, σε έναν άξονα γραμμικού πρασίνου. Επίσης, αφορά και τους περιμετρικούς χώρους συνάθροισης κοινού, όπως πάρκα, εκκλησίες, πολιτιστικά κέντρα κλπ., και χώρους πρασίνου: το πάρκο Εθνικής Αντίστασης, το πάρκο Δημητσάνας – οδός Αποστόλου Ηλέκτρας.


Στόχος είναι να αναβαθμιστεί ο χαρακτήρας της περιοχής και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων παράλληλα με την αύξηση του δείκτη πρασίνου. Οι παρεμβάσεις αφορούν μια έκταση περίπου 290.000 τετραγωνικών μέτρων. Κύριο ζητούμενο είναι η δημιουργία πράσινης υποδομής. Συγκεκριμένα, η υλοποίηση του έργου θα προσφέρει:


• ισότιμη πρόσβαση σε χώρους πρασίνου

• βελτίωση της ποιότητας του αέρα (μείωση διοξειδίου του άνθρακα)

• περιβαλλοντικά οφέλη και αύξηση της ανθεκτικότητας των περιοχών στην κλιματική αλλαγή, μέσω της μείωσης της αστικής θερμικής νησίδας και

βελτίωση του μικροκλίματος, μέσω της προσθήκης περισσότερο διαπερατών επιφανειών για τη δέσμευση των όμβριων υδάτων και επομένως μείωση του κινδύνου πλημμύρας, και μείωσης της ηχορύπανσης,

• αύξηση δημόσιου χώρου και σχετικών δραστηριοτήτων - άθλησης/παιχνιδιού

– με συνακόλουθη ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

• αύξηση της ελκυστικότητας της ευρύτερης περιοχής.

Επίσης το έργο αφορά στη φύτευση νέων δένδρων και μικρότερων φυτών, στην εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών καθώς επίσης και στη μετατόπιση των δικτύων φυσικού αερίου λόγω των εκσκαφών που θα πραγματοποιηθούν για την τοποθέτηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων.


Το έργο έχει προϋπολογισμό 12.091.601,36 € και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία του ΕΣΠΑ 2021-2027 - Προτεραιότητα 05 «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).