«Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών»

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

/

«Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών»

13 Οκτωβρίου 2022

«Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών»

Το ποσό που εγκρίθηκε είναι 74.400,00€

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022»

Με την υπ’αριθμ. 240.3.1/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» το έργο του Δήμου Νεάπολης-Συκεών «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών».


Το ποσό που εγκρίθηκε είναι 74.400,00€.