«Ανάπλαση χώρων μεταξύ των οδών Αισχύλου-Πινδάρου»

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

/

«Ανάπλαση χώρων μεταξύ των οδών Αισχύλου-Πινδάρου»

13 Οκτωβρίου 2022

«Ανάπλαση χώρων μεταξύ των οδών Αισχύλου-Πινδάρου»

Το ποσό που εγκρίθηκε είναι 100.000,00 €.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»

Με την με αριθμό 83.6/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου έχει ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» το έργο του Δήμου Νεάπολης – Συκεών «Ανάπλαση χώρων μεταξύ των οδών Αισχύλου-Πινδάρου».


Το ποσό που εγκρίθηκε είναι 100.000,00 €.