Συνέχιση κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)Δήμου ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΕΣΠΑ 2021-2027

/

Συνέχιση κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)Δήμου ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

1 Ιανουαρίου 2022

Συνέχιση κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)Δήμου ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝΗ Πράξη με τίτλο «Συνέχιση Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Νεάπολης – Συκεών» (κωδ. ΟΠΣ 6001638) είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2021-2027”, με προϋπολογισμό 785.254,72 Ευρώ (συνολική Δημόσια Δαπάνη) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).


Αφορά στη συνέχιση λειτουργίας δομών Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και αποτελείται από τα εξής Υποέργα: Υποέργο (1) «ΚΗΦΗ Πνευματικό Κέντρο ΚΑΠΗ (ΠΕΡΓΑΜΟΥ) και Υποέργο (2) «ΚΗΦΗ Νεάπολης».


Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα µη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.


Το ΚΗΦΗ συμβάλλει στην παραμονή των ηλικιωμένων στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος, στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:


• Συνοδεία και μετακίνηση από την οικία στο χώρο του Κέντρου 

•         Πρόγευμα και γεύμα 

•         Ιατρική Παρακολούθηση 

•         Νοσηλευτική φροντίδα 

•         Κοινωνική Στήριξη και οικογενειακή συμβουλευτική 

•         Κοινωνικοποίηση και αναψυχή 

•         Δημιουργικές δραστηριότητες 

•         Ασκήσεις γυμναστικής  

•        Εκπαίδευση και βοήθεια σε θέματα ατομικής φροντίδας 

•        Υποστήριξη και βοήθεια σε όλα τα επίπεδα προς την οικογένεια που φροντίζει τα ηλικιωμένα άτομαΚ.Η.Φ.Η. ΠΕΡΓΑΜΟΥ


•Περγάμου 2 και Μεσολογγίου 54, Συκιές, Τ.Κ. 56626

•2310968960

•8 π.μ. - 4 μ.μ.

•kifi.pergamou@n3.syzefxis.gov.grΚ.Η.Φ.Η. ΝΕΑΠΟΛΗΣ


•Ζάκκα 35, Νεάπολη, Τ.Κ. 56727

•2310566537

•8 π.μ. - 4 μ.μ.

•kifineapolis@gmail.com


ΕΓΓΡΑΦΑ

Αίτηση