Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΕΣΠΑ 2014-2020

/

Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

20 Νοεμβρίου 2022

Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Πράξη με προϋπολογισμό 7.836.300,31 €

Το έργο αφορά στην ανέγερση του κτιρίου του 2ου 12θέσιου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Η Πράξη «Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» προϋπολογισμό 7.836.300,31 €.


Το έργο αφορά στην ανέγερση του κτιρίου του 2ου 12θέσιου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών. Η υλοποίηση του έργου θα καλύψει τις σημαντικές ελλείψεις που παρατηρούνται στη Δ.Ε. Πεύκων όσον αφορά το θέμα της σχολικής στέγης, ιδιαίτερα για τους μαθητές Γυμνασίου. H Δημοτική Ενότητα Πεύκων αποτελεί περιοχή με δημογραφική δυναμικότητα, καθώς από το 2001 έως το 2011 ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 102%. Λόγω των υπεράριθμων μαθητών η σημερινή υποδομή του 1ου Γυμνασίου Πεύκων αδυνατεί να ανταποκριθεί στην αύξηση του μαθητικού δυναμικού.Με την ολοκλήρωση του έργου θα αποδοθεί στην τοπική κοινωνία ένα πλήρως λειτουργικό κτίριο, το οποίο θα εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής για επαρκείς και σύγχρονους εκπαιδευτικούς χώρους. Το κτίριο διαμορφώνεται σε τρία επίπεδα και περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, γραφεία διοίκησης και ιατρού καθώς και κλειστού γυμναστηρίου. Η κατασκευή βασίζεται στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, της εξοικονόμησης ενέργειας και της προσβασιμότητας για όλους.


Το κτίριο εναρμονίζεται με τις σύγχρονες απαιτήσεις για σχολεία ανοικτά στην κοινωνία, που προσφέρουν δυνατότητα αλληλεπίδρασης μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών.