Κοινωφελής Εργασία

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΕΣΠΑ 2014-2020

/

Κοινωφελής Εργασία

12 Οκτωβρίου 2022

Κοινωφελής Εργασία

Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του Υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών υλοποιεί το πρόγραμμα από το 2013

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών υλοποιεί το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του Υπουργείου Εργασίας από το 2013 σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ ,το οποίο απευθύνεται σε μακροχρόνιους ανέργους. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Πέρα από την αντιμετώπιση της ανεργίας στοχεύει στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών.Στόχος είναι οι ωφελούμενοι να απασχολούνται στην υλοποίηση έργων που θα έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά την βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Τα έργα επιλέγονται από τον Δήμο ανάλογα με τις ανάγκες του και επικεντρώνονται στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών, την συντήρηση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών του δήμου και την βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος.