Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΕΣΠΑ 2014-2020

/

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών

12 Οκτωβρίου 2022

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Πράξη με προϋπολογισμό 819.000,00 Ευρώ

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών λειτουργεί από το 2017 τη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών». Η πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (κωδ.ΟΠΣ 5001640), με προϋπολογισμό 819.000,00 Ευρώ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Η δομή λειτουργεί συγχρόνως ως κοινωνικό παντοπωλείο και παροχής συσσιτίου. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο δημοτικό κτίριο, που βρίσκεται επί της οδού Καραβαγγέλη 1 και Δαβάκη στις Συκιές. Ο χώρος είναι προσβάσιμος στα ΑμεΑ και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (γραμμή ΟΑΣΘ 28 Α & Β).Στόχος είναι η παροχή βασικών αγαθών σε τουλάχιστον 250 νοικοκυριά (οικογένειες ή μοναχικά άτομα) στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, και 170 άτομα στο Συσσίτιο, που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, παρέχοντας ταυτόχρονα ψυχοκοινωνική υποστήριξη και διασύνδεση με τις προσφερόμενες κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου. Στηρίζεται στην ευαισθητοποίηση και στην αλληλέγγυα δράση της τοπικής κοινωνίας, όπως και των επιχειρήσεων στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς τα προϊόντα της δομής προέρχονται κυρίως από χορηγίες και δωρεές από επιχειρήσεις, συλλόγους κ.τ.λ. Παράλληλα ο δήμος Νεάπολης- Συκεών καλύπτει την προμήθεια προϊόντων από το δημοτικό ταμείο.


Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί σε ιδιόκτητο δημοτικό κτίριο στην οδό Αγίου Στεφάνου 26, στη Νεάπολη. Αποτελείται από ένα ισόγειο χώρο, 85 τ.μ. περίπου. Ο χώρος είναι προσβάσιμος στα ΑμεΑ και από τα μέσα μαζικής μεταφοράς μέσω των γραμμών ΟΑΣΘ: 25,35 καθώς και από το σύνολο των γραμμών που διαπερνούν την οδό Λαγκαδά (27, 29, 38, 85). Στόχος είναι η παροχή δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παρα-φαρμακευτικών προϊόντων σε τουλάχιστον 150 ωφελούμενα άτομα σε σταθερή και τακτική βάση, τα οποία εξασφαλίζονται μέσω συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και συλλογικών φορέων, κατοίκων.