Κέντρο κοινότητας

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΕΣΠΑ 2014-2020

/

Κέντρο κοινότητας

12 Οκτωβρίου 2022

Κέντρο κοινότητας

Πράξη με προϋπολογισμό 676.280,66 Ευρώ

Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών λειτουργεί από το 2018 το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών». Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ 5002797), με προϋπολογισμό 676.280,66 Ευρώ. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Η δημιουργία της δομής στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους, κυρίως τις ευπαθείς ομάδες, με στόχο την διάχυση της πληροφορίας, καθώς το Κέντρο Κοινότητας παρέχει και υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης. Λειτουργεί συμπληρωματικά με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, αλλά διευρύνει το φάσμα των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών των κατοίκων-ωφελούμενων.Συγκεκριμένα, στο Κέντρο Κοινότητας θα γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελούμενων, με στόχο την διάγνωση των αναγκών τους και την προώθηση τους σε Υπηρεσίες και Δομές που έχουν ως αντικείμενο την κοινωνική υποστήριξη, ενδυνάμωση και ένταξή τους (ΟΑΕΔ, ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Δομές παροχής βασικών αγαθών). Επίσης στο Κέντρο Κοινότητας θα γίνεται η υποδοχή των αιτήσεων για το ΤΕΒΑ,ΚΕΑ, πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Η Δομή στεγάζεται στο Δημαρχείο Νεάπολης-Συκεών, στη Δημοτική ενότητα Συκεών, είναι προσβάσιμη στα ΑΜΕΑ και στα μέσα μαζικής μεταφοράς (γραμμή ΟΑΣΘ 26 και 28).