Εναρμόνιση επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΕΣΠΑ 2014-2020

/

Εναρμόνιση επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής

12 Οκτωβρίου 2022

Εναρμόνιση επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και καλύπτεται από Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εθνικούς πόρους

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών ηλικίας 2,5 μηνών έως την ηλικία ένταξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς καθώς και παιδιών ηλικίας 6-12 ετών σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών ηλικίας 2,5 μηνών έως την ηλικία ένταξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς καθώς και παιδιών ηλικίας 6-12 ετών σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. Στόχος του προγράμματος είναι η ισότιμη συμμετοχή των μητέρων στην εργασία με τη υποστήριξη τους και την παροχή υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών τους, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.Ο Δήμος Νεάπολης- Συκεών, μετέχοντας στο πρόγραμμα από το 2008 με τις κοινωνικές δομές που διαθέτει: βρεφονηπιακούς& παιδικούς σταθμούς ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πολιτιστικά και Αθλητικά Τμήματα Ωδεία Κολυμβητήριο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στηρίζει το πρόγραμμα της Εναρμόνισης και συνεχώς προτείνει λύσεις για την αύξηση του αριθμού των παιδιών που εξυπηρετούνται ώστε κανένα παιδί, που η οικογένειά του πληροί τις προϋποθέσεις, να μην μείνει εκτός του προγράμματος. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται στις παραπάνω δομές του δήμου Νεάπολης-Συκεών λειτουργούν συνεχώς 11 μήνες τον χρόνο διευκολύνοντας έτσι τις ωφελούμενες μητέρες στην απρόσκοπτη συνέχιση της επαγγελματικής τους ζωής.