Έργο ΚΑΛΛΙΘΕΑ- Ά ΦΑΣΗ χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

/

Έργο ΚΑΛΛΙΘΕΑ- Ά ΦΑΣΗ χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

1 Αυγούστου 2022

 Έργο ΚΑΛΛΙΘΕΑ- Ά ΦΑΣΗ χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα

Μελετητική ωρίμανση του έργου Αστική Αναζωογόνηση της περιοχής Καλλιθέας του Δήμου Νεάπολης Συκεών: Αφορά την μελετητική ωρίμανση του έργου της αστικής αναζωογόνησης της περιοχής Καλλιθέας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, καθώς και την ωρίμανση των μελετών για την ανέγερση των 1ου-5ου Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείου και γυμναστηρίου και πολιτιστικού κέντρου. Το 1ο υποέργο θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μελέτες και τις προπαρασκευαστικές (γεωτεχνικές, τοπογραφικές, κλπ) για την υλοποίηση του έργου.


Απόφαση ένταξης


Τεχνική Έκθεση