Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2014

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

/

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2014

29 Δεκεμβρίου 2014

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/01/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)


2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/01/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)


3η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/01/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)


4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/02/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)


5η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/02/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)


6η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/02/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)


7η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/03/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)


8η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/03/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 132 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 134 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 135 (ΛΗΨΗ)


9η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/03/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 136 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 137 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 138 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 139 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 140 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 144 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 145 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 146 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 147 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 148 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 149 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 150 (ΛΗΨΗ)


10η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/04/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 151 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 152 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 153 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 154 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 155 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 156 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 157 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 158 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 159 (ΛΗΨΗ)


11η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/04/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 160 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 161 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 162 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 163 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 164 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 165 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 166 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 167 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 168 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 169 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 170 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 171 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 172 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 173 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 174 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 175 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 176 (ΛΗΨΗ)


12η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/04/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 177 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 178 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 179 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 180 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 181 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 182 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 183 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 184 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 185 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 186 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 187 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 188 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 189 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 190 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 191 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 192 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 193 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 194 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 195 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 196 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 197 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 198 (ΛΗΨΗ)


13η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/05/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 199 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 200 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 201 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 202 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 203 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 204 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 205 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 206 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 207 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 208 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 209 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 210 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 211 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 212 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 213 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 214 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 215 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 216 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 217 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 218 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 219 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 220 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 221 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 222 (ΛΗΨΗ)


14η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/05/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 223 (ΛΗΨΗ)


15η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03/06/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 224 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 225 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 226 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 227 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 228 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 229 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 230 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 231 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 232 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 233 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 234 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 235 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 236 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 237 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 238 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 239 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 240 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 241 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 242 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 243 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 244 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 245 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 246 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 247 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 248 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 249 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 250 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 251 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 252 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 253 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 254 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 255 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 256 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 257 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 258 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 259 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 260 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 261 (ΛΗΨΗ)


16η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/06/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 262 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 263 (ΛΗΨΗ)


17η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/06/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 264 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 265 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 266 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 267 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 268 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 269 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 270 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 271 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 272 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 273 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 274 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 275 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 276 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 277 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 278 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 279 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 280 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 281 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 282 (ΛΗΨΗ)


18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/07/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 283 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 284 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 285 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 286 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 287 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 288 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 289 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 290 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 291 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 292 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 293 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 294 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 295 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 296 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 297 (ΛΗΨΗ)


19η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/07/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


20ή τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/07/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 298 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 299 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 300 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 301 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 302 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 303 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 304 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 305 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 306 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 307 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 308 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 309 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 310 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 311 (ΛΗΨΗ)


21η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/08/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 312 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 313 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 314 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 315 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 316 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 317 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 318 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 319 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 320 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 321 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 322 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 323 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 324 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 325 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 326 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 327 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 328 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 329 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 330 (ΛΗΨΗ)


22η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/08/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 331 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 332 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 333 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 334 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 335 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 336 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 337 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 338 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 339 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 340 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 341 (ΛΗΨΗ)


23η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/08/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 342 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 343 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 344 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 345 (ΛΗΨΗ)


24η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/09/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 346 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 347 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 348 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 349 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 350 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 351 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 352 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 353 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 354 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 355 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 356 (ΛΗΨΗ)


25η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/09/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 357 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 358 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 359 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 360 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 361 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 362 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 363 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 364 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 365 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 366 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 367 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 368 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 369 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 370 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 371 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 372 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 373 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 374 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 375 (ΛΗΨΗ)


26η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07/10/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 376 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 377 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 378 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 379 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 380 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 381 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 382 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 383 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 384 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 385 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 386 (ΛΗΨΗ)


27η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/10/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 387 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 388 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 389 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 390 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 391 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 392 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 393 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 394 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 395 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 396 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 397 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 398 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 399 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 400 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 401 (ΛΗΨΗ)


28η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/11/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 402 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 403 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 404 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 405 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 406 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 407 (ΛΗΨΗ)


29η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06/11/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


30ή έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07/11/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 408 (ΛΗΨΗ)


31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/11/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 409 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 410 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 411 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 412 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 413 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 414 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 415 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 416 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 417 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 418 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 419 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 420 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 421 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 422 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 423 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 424 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 425 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 426 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 427 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 428 (ΛΗΨΗ)


32η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 01/12/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 429 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 430 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 431 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 432 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 433 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 434 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 435 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 436 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 437 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 438 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 439 (ΛΗΨΗ)


33η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/12/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 440 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 441 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 442 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 443 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 444 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 445 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 446 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 447 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 448 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 449 (ΛΗΨΗ)


34η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/12/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 450 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 451 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 452 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 453 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 454 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 455 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 456 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 457 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 458 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 459 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 460 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 461 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 462 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 463 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 464 (ΛΗΨΗ)


35η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/12/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 465 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 466 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 467 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 468 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 469 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 470 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 471 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 472 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 473 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 474 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 475 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 476 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 477 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 478 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 479 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 480 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 481 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 482 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 483 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 484 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 485 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 486 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 487 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 488 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 489 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 490 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 491 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 492 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 493 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 494 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 495 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 496 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 497 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 498 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 499 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 500 (ΛΗΨΗ)