Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών κατά το έτος 2013

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Δ. Κ. ΣΥΚΕΩΝ

/

Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών κατά το έτος 2013

17 Δεκεμβρίου 2013

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 08/01/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)


2η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 31/01/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)


3η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 06/03/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)


4η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 15/04/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)


5η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 16/05/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)


6η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 26/06/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)


7η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 08/07/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)


8η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 20/08/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 81(ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)


10η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 19/09/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)


11η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 09/10/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)


12η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 24/10/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)


13η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 22/11/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)


14η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 17/12/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)