Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών κατά το έτος 2014

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Δ. Κ. ΣΥΚΕΩΝ

/

Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών κατά το έτος 2014

30 Δεκεμβρίου 2014

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 03/01/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)


2η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 28/01/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)


3η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 21/02/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)


4η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 19/03/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)


7η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 12/05/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


8η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 30/05/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)


9η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 23/06/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)


10η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 08/07/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


11η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 16/07/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)


12η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 24/09/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)


13η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 22/10/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)


14η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 24/11/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)


15η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 01/12/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)


16η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 17/12/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)


17η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 30/12/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 132 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)