Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης κατά το έτος 2015

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Δ. Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

/

Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης κατά το έτος 2015

21 Δεκεμβρίου 2015

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 27/01/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)


2η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 03/03/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)


3η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 30/03/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)


4η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 29/04/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. Νέκου Ευαγγέλου του Θεοδώρου για το κατάστημά του «Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος (Οβελιστήριο)» στην οδό Αν. Παπανδρέου αρ. 113 Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, για ένα έτος


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. Νέκου Ευαγγέλου του Θεοδώρου για το κατάστημά του «Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος (Οβελιστήριο)» στην οδό Αν. Παπανδρέου αρ. 113 Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, για το έτος 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. Χατζησάββα Γεωργίου του Γρηγορίου, για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» στην οδό Αν. Παπανδρέου αρ. 40 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης για χρονικό διάστημα τριών ετών


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του κ. Χατζησάββα Γεωργίου του Γρηγορίου, για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» επί της οδού Αν. Παπανδρέου αρ. 40 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος «Πρατήριο Άρτου με δυνατότητα πώλησης καφέ πάσης φύσης σε όρθιους και διερχόμενους πελάτες»


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος της ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, για το κατάστημα «Κατάστημα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) Κομμωτήριο - Κατάστημα Περιποίησης Χεριών και Ποδιών» επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου αρ. 31, Δημ. Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος της ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για το κατάστημα «Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (Καφεκοπτείο - Ξηροί Καρποί - Ζαχαρώδη)» επί της οδού Αγαθουπόλεως αρ. 13, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. Κανελίδη Σωτηρίου του Ιωάννη, για το κατάστημά του «Καφενείο, Σνάκ - Μπαρ, Ουζερί» στην οδό Μουδανίων αρ. 16 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης για χρονικό διάστημα τριών ετών


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην κ. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για το κατάστημά της «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην οδό Ελ. Βενιζέλου 19 & Κέκρωπος, στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, για ένα έτος


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)

Παράταση Ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων της κ. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, για το κατάστημά της «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί της οδού ελ. Βενιζέλου αρ. 19 & Κέκρωπος, στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)

Παράταση Ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων της κ. ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, για το κατάστημά της «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί της οδού Ίμβρου αρ. 7, στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. πρωτ. αιτ. 4385/2-2-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. πρωτ. αιτ. 5430/9-2-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. πρωτ. αιτ. 6211/12-2-2015))


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. πρωτ. αιτ. 67597/20-11-2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. πρωτ. αιτ. 8884/27-2-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. πρωτ. αιτ. 9585/3-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. πρωτ. αιτ. 10505/9-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. πρωτ. αιτ. 10798/10-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. πρωτ. αιτ. 13276/26-3-2015)


5η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 26/05/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. πρωτ. αίτησης ενδιαφερόμενου 13278/26-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. πρωτ. αίτησης ενδιαφερόμενου 13649/27-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος της «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ζεστής και Κρύας Κουζίνας) (Σνακ Μπαρ)», επί της οδού Π. Κουντουριώτου 4, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


6η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 22/06/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΚΤΣΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για το κατάστημά της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» στην οδό Αγ. Γεωργίου αρ. 42, της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, για το έτος 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΣΤΑΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 63 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, για το έτος 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)» επί της οδού Π. Τσαλδάρη αρ. 43, Δημ. Ενότητα Νεάπολης, του ΠΑΡΤΣΙΛΗ ΙΟΡΔΑΝΗ του ΣΑΒΒΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) (ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ)», επί της οδού Αγ. Γεωργίου αρ. 42 & Π. Τσαλδάρη, Δημ. Ενότητα Νεάπολης, της «ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ-ΜΠΑΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος για το μικτό κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ) και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΨΙΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)» επί της οδού Φρ. Ρούσβελτ αρ. 41, Δημ. Ενότητα Νεάπολης, του «ΣΟΥΛΔΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του ΚΟΤΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 58 στη Δημ. Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. πρωτ. ενδιαφ. 12671/20-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. πρωτ. ενδιαφ. 115605/8-4-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. πρωτ. ενδιαφ. 12600/19-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. πρωτ. ενδιαφ. 13607/27-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. πρωτ. ενδιαφ. 13275/26-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)

Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση αυτόματου μηχανήματος ταμειακών συναλλαγών


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)

Εκμίσθωση χώρων σε δημοτικά κτίρια, προκειμένου να τοποθετηθούν αυτόματοι πωλητές (μηχανές ή συστήματα αυτόματης διάθεσης τροφίμων & ροφημάτων)


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης για την επικαιροποίηση της Α.Δ.Σ. 558/2014 που αφορά την παραχώρηση δημοτικών κτιρίων στο Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ


7η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 29/07/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 86

Έγκριση για την παραχώρηση της χρήσης των κερκίδων, των αιθουσών γυμναστικής, του χώρου του κυλικείου και των αποθηκευτικών χώρων στον ανακατασκευασμένο χώρο των κερκίδων του Δημοτικού Σταδίου Νεάπολης στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 87

Λειτουργία Εκθέσεων στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 88

Ακύρωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Πρατήριο Γάλακτος & Ειδών Ζαχαροπλαστικής με παρασκευαστήριο για τις ανάγκες του καταστήματος, Πρατήριο Άρτου με δυνατότητα παρασκευής καφέ πάσης φύσης σε όρθιους και διερχόμενους πελάτες


ΑΠΟΦΑΣΗ 89

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. αιτ. ενδ. 12990/20-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 90

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. αιτ. ενδ. 18313/29-4-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 91

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. αιτ. ενδ. 18149/29-4-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 92

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. αιτ. ενδ. 14863/3-4-2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 93

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. αιτ. ενδ. 21087/15-5-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 94

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. αιτ. ενδ. 18150/29-4-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 95

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. αιτ. ενδ. 22259/21-5-2015))


ΑΠΟΦΑΣΗ 96

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. αιτ. ενδ. 20081/11-5-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 97

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. αιτ. ενδ. 17450/23-4-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 98

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. αιτ. ενδ. 16098/15-4-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 99

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. αιτ. ενδ. 23852/29-5-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 100

Ακύρωση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ)»


8η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 25/08/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


9η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 14/09/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος της ΑΜΠΑΡΤΣΟΥΜΙΑΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ του ΒΑΡΝΤΑΝ, για το κατάστημα «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κατάστημα Περιποίησης Χεριών - Ποδιών», στην οδό Ανδρ. Παπανδρέου αρ. 83 Δημ. ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος του JACELLI LANDI του GAFER για το «κατάστημα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (Παντοπωλείο)» στην οδό Αγ. Λαύρας αρ. 31 Δημ. Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος «ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του ΤΟΠΚΑ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε., που λειτουργούσε στην οδό Π. Τσαλδάρη αρ. 14 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα Γρηγορίου Ε αριθ. 9 στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αριθ. πρωτ. αιτ. ενδ. 16512/17-4-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αριθ. πρωτ. αιτ. ενδ. 19815/08-05-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος της ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (κυλικείο εντός γυμναστηρίου)» επί της οδού Δαβάκη αρ. 6, Δημ. Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. KASA TRISTAN του SELIM στην οδό Ανδ. Παπανδρέου αρ. 30 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, για χρονικό διάστημα ενός έτους


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του κ. KASA TRISTAN του SELIM, για το κατάστημά του «Επιχείρηση Αναψυχής και Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» επί της οδού Ανδ. Παπανδρέου αρ. 30 στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


10η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 12/10/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για το κατάστημά του «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος - ζεστής και κρύας κουζίνας (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) & (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» στην οδό Βουλγαροκτόνου 1 & Φλογητών, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης για χρονικό διάστημα τριών ετών


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του κ. ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για οτ κατάστημα του «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος - ζεστής και κρύας κουζίνας (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) & Επιχείρηση Αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» στην οδό Βουλγαροκτόνου 1 & Φλογητών, στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος «Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (Αποθήκη Τροφίμων και Ποτών (χονδρική διάθεση μη ευαλοίωτων, τυποποιημένων ζαχαρωδών - αναψυκτικών & νερών))», του ΓΑΛΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό Αμασείας αρ. 63 & Μ. Μπότσαρη, Δημ. Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. Παπύρα Σάββα του Γεωργίου, για το κατάστημά του «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος - Ζεστής και Κρύας Κουζίνας (Εστιατόριο)» στην οδό Αρχ. Ιατρού αρ. 1 & Π. Τσαλδάρη, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης για χρονικό διάστημα ενός έτους


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. Παπύρα Σάββα του Γεωργίου, για το κατάστημά του «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος - Ζεστής και Κρύας Κουζίνας (Εστιατόριο)» στην οδό Αρχ. Ιατρού αρ. 1 & Π. Τσαλδάρη, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αριθ. πρωτ. αιτ. ενδιαφ. 26621/11-6-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αριθ. πρωτ. αιτ. ενδιαφ. 23460/27-5-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αριθ. πρωτ. αιτ. ενδιαφ. 32250/13-7-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αριθ. πρωτ. αιτ. ενδιαφ. 34054/27-7-2015)


12η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 25/11/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος του ΝΟΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, για το κατάστημα «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ», στην οδό Αθ. Διάκου αριθ. 19 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος του ΝΟΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, για το κατάστημα «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ», στην οδό Αθ. Διάκου αριθ. 19 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος της ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ)», στην οδό Ανδρ. Παπανδρέου στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την Παραχώρηση Πλατείας Ειρήνης - Ρολόϊ


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό των χώρων του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος της «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.» για το κατάστημα «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΔΑΝΟΜΕΙΣ (ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του καταστήματος Λιανικής Διάθεσης τροφίμων και ποτών της εταιρείας ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. επί της οδού Κ. Καραμανλή 60» επί της οδού Κ. Καραμανλή 57, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος της ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ του Δημητρίου για την «Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ)» στην οδό Νεοχωρίου 18-20,στη Δημοτική ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος του ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Αλέξανδρου για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ) (καφετέρια) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» επί της οδού Π. Τσαλδάρη αρ.46 με Κεσσάνης, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος του SARGSYAN ANIK του SAMSO για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Οπωροπωλείο - Παντοπωλείο - Αυγοπωλείο - Πρατήριο Κατεψυγμένων Προϊόντων - Καφεκοπτείο - Πρατήριο ελαίων & Λιπών - Πρατήριο Γάλακτος και ειδών Ζαχαροπλαστικής - Πώληση τυποποιημένων παγωτών - αναψυκτικών - ποτών - ειδών σοκολατοποιίας - μπισκοτοποιίας κ.λ.π., - Πρατήριο άρτου» επί την οδού Ρήγα Φερραίου αρ. 84 στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος του ΦΩΤΙΟΥ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)» επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου αρ. 106, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος του ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για το «Κατάστημα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ)» επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου αρ. 55 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΝΤΑΝΙΕΛΑ του ΦΛΟΡΙΑΝ για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) (ΠΑΤΣΑΤΖΙΔΙΚΟ)» επί της οδού Λαγκαδά αρ. 98 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 132 (ΛΗΨΗ)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας «ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ - ΜΠΑΡ Ι.Κ.Ε.», το κατάστημά του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΔΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΜΠΑΡ)» επί της οδού Αγ. Γεωργίου αρ. 42 & Π. Τσαλδάρη στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας «ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ - ΜΠΑΡ Ι.Κ.Ε.» για το κατάστημά της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΜΠΑΡ)» επί της οδού Αγ. Γεωργίου αρ.42 & Π. Τσαλδάρη στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης για το έτος 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 134 (ΛΗΨΗ)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. MILCHANOVA DARINA του DIMITAR, για το κατάστημα του «Επιχείρηση Αναψυχής και Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφενείο)» στην οδό Ζάκκα αρ. 44, στη Δημοτική ενότητα Νεάπολης για χρονικό διάστημα ενός έτους


ΑΠΟΦΑΣΗ 135 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων της κ. MILCHANOVA DARINA του DIMITAR, για το κατάστημα του «Επιχείρηση Αναψυχής και Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφενείο)» στην οδό Ζάκκα αρ. 44, στη δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 136 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ,ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»


13η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 21/12/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 137 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της με αριθ. 124/2015 απόφασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης που αφορά τον «Καθορισμό των χώρων του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών» και λήψη νέας


ΑΠΟΦΑΣΗ 138 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων της κ. MILCHANOVA DARINA του DIMITAR, για το κατάστημά του «Επιχείρηση Αναψυχής και Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφενείο) « στην οδό Ζάκκα αρ. 44, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 139 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος της ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ & ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)» στην οδό ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ αρ. 43, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 140 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος του ΒΑΣΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΧΙΛΛΕΑ για το «Κατάστημα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΟΠΡΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ)» στην οδό Αγ. Γεωργίου αρ. 43 & Μουδανίων αρ. 9, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων της Πασχάλη Παγώνας του Βύρωνα για το κατάστημά της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 42 Νεάπολης, για ένα έτος


ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της Πασχάλη Παγώνας του Βύρωνα για το κατάστημά της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 42, Νεάπολη για οτ έτος 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην κλειστή αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο στο κατάστημα (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ χωρίς παρασκευαστήριο, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) της ΩΚΕΑΝΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Ι.Κ.Ε στην οδό πρώην στρατόπεδο Στρεμπενιώτη εντός χώρου Δημοτικής Πισίνας για τρία (3) έτη


ΑΠΟΦΑΣΗ 144 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της ΩΚΕΑΝΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Ι.Κ.Ε. για το κατάστημά της «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ χωρίς Παρασκευαστήριο, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στο πρώην στρατόπεδο Στρεμπενιώτη εντός χώρου Δημοτικής Πισίνας Νεάπολης για το έτος 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 145 (ΛΗΨΗ)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον κ. Σιδηρόπουλο Χρήστο του Αλεξάνδρου, για το κατάστημά του «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» επί της οδού Ρ. Φερραίου αρ. 97 στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, για χρονικό διάστημα τριών ετών


ΑΠΟΦΑΣΗ 146 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του, για το κατάστημά του κ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του Αλεξάνδρου «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» επί της οδού Ρ. Φερραίου αρ. 97 στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 147 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας «ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ - ΜΠΑΡ Ι.Κ.Ε.» για το κατάστημά της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΩ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΜΠΑΡ)», στην οδό Αγ. Γεωργίου αρ. 42 & Π. Τσαλδάρη, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης για το έτος 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 148 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) του ΜΠΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό Ανδρ. Παπανδρέου αρ. 75 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 149 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Παντοπωλείο - Πρατήριο Κατεψυγμένων Προϊόντων - Πρατήριο Γάλακτος και ειδών Ζαχαροπλαστικής - Κάβα εμφιαλωμένων ποτών - προϊόντων αλλαντοποιϊας & τυροκομίας» του ΙΣΜΑΗΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 57 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 150 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ)» της ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, στην οδό Κεσσάνης αρ. 34 στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 151 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. αιτ. ενδιαφ. 48444/22-10-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 152 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. αιτ. ενδιαφ. 45699/06-10-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 153 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. αιτ. ενδιαφ. 47390/15-10-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 154 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αρ. αιτ. ενδιαφ. 50457/04-11-2015)