Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης κατά το έτος 2018

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Δ. Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

/

Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης κατά το έτος 2018

20 Δεκεμβρίου 2018

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 19/01/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. Σαμουρκασίδου Μαρίας του Εμμανουήλ για το κατάστημά της «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», επί της οδού Παν. Τσαλδάρη 51 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΓΚΟΥΖΙΟΥΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του Νικολάου για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», επί της οδού Ανρ. Παπανδρέου 133 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για το κατάστημά του «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί της οδού Φλογητών αρ. 11, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. MILCHANOVA DARINA του DIMITROVA για το κατάστημά της «Επιχείρηση Αναψυχής και Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», επί της οδού Ζάκκα αριθ. 44, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου 162 στη Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση και πρόταση χωροθέτησης για την οργάνωση πανηγλυρεων με τηη ευκαιρία θρησκευτικών εορτών, Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλινών αγορών, καθώς και λοιπές οργανωμένες αγορές (Σχετ.:το υπ΄αριθ.38 άρθρο του Ν.4497/13-11-2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. ZHUSSUPOVA GULNARA για το κατάστημά της «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΟΥΖΕΡΙ», επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου αρ. 143, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του Κωνσταντίνου, για το κατάστημά της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ)» στην οδό Π. Κουντουριώτη αριθ. 4, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. ΓΚΑΓΚΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗΣ του Δημητρίου, για το κατάστημά της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της οδού Βουλγαροκτόνου αριθ. 2, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


2η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 05/02/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης γα την αναγκαιότητα κατεδάφισης κτιρίου 7 – 8 τετρ. Μέτρων στην πλατεία Γάτσου στη Δ.Ε. Νέαπολης


3η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 02/03/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ για το κατάστημά του «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΟΥΖΕΡΙ», επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 87, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. KASA TRISTAN του SELIM για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην οδό Ανδρ. Παπανδρέου αριθ. 30, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του Δημητρίου, για το κατάστημά της «ΚΑΦΕΝΕΙΟ, επί της οδού Ελλησπόντου αριθ. 10, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. HYSA LOZJANA του SABIT, για το κατάστημά της «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ», επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου αριθ. 115, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας «Δ. ΞΕΣΦΥΓΓΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για το κατάστημά της «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», επί της οδού Φλογητών αριθ. 2, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΚΑΡΟΛΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΚΟΣΜΑ για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της οδού Κ. Καραμανλή αρ. 35, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΜΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της οδού Π. Τσαλδάρη αρ. 52, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


4η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 29/03/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΜΠΡΑΤΑΝΗ ΘΩΜΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για ο κατάστημά του «ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στην οδοό Ανδρ. Παπανδρέου αρ. 77 στη Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αίτηση ενδιαφερόμενου με αριθ. πρωτ. 40374/16-10-2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αίτηση ενδιαφερόμενου με αρ. πρωτ.: 39772/11-10-2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αίτηση ενδιαφερόμενου με αρ. πρωτ.: 43536/08-11-2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα, επί της οδού Μ. Καραολή αρ.22 στη Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» επί της οδού Παν. Τσαλδάρη αρ. 49 στη Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας Χ.Χ. ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. για το κατάστημά της «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 56-58 στη Δ.Ε. Νεάπολης


5η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 27/04/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. ΤΣΙΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ για το κατάστημά της «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», επί της οδού ΑΝδρ. Δημητρίου αρ. 14 στη Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την παραχώρηση χώρων στο ΝΠΔΔ Δημοτικό Κέντρο Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα, επί της οδού Δωδεκανήσου αρ. 4 στη Δ.Ε. Νεάπολης


6η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 12/07/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


7η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 03/09/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (η υπ΄αριθ. 7449/06-03-2018 αίτηση ενδιαφερόμενου)


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (η υπ΄αριθ.23723/06-08-2018 αίτηση του ενδιαφερόμενου)


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση πεζοδρομίου επί των οδών Ανδρ. Παπανδρέου 15 και Διδυμοτείχου γωνία στη Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος του κ. ΡΗΤΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για την έγκριση υποβιβασμού της στάθμης πεζοδρομίου, επί της οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 110 στη Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ των οχημάτων στον ιδιωτικό χώρο της οικοδομής (πυλωτή-προκήπιο)


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ Ο.Ε. για το κατάστημά της «ΚΑΦΕΤΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου αρ. 100 στη Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ για το κατάστημά της «ΚΑΦΕΝΕΙΟ -ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Ίμβρου αρ.13 στη Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ του Κωνσταντίνου για το κατάστημά της « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) « επί της οδού Κ. Καραμανλή αρ.65 στη Δ.Ε. Νεάπολης


8η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 09/10/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


9η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 16/10/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του κ. ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ, για το κατάστημα του «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην περιοχή του Πάρκου Δαβάκη, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα στην οδό Μ.Καραολή 17 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αίτηση ενδιαφερόμενου με αρ. πρωτ.: 24430/20-08-2018)


10η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 27/11/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Αθανασίου Διάκου αριθ. 11 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Νεάπολης (αίτηση ενδιαφερόμενου με αριθ.πρωτ.: 27061/19-09-2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, για το κατάστημα του «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 113 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση σχετικά με αποδοχή δωρεάς για την τοποθέτηση σημείων ελεύθερου WIFI στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάργηση ή τη διάθεση θέσεων κενωθέντων περιπτέρων στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καθορισμό ή μη, θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στις Δημοτικές Ενότητες Συκεών, Νεάπολης, Πεύκων και Αγίου Παύλου


11η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 20/12/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας, «Δ.ΞΕΣΦΥΓΓΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για το κατάστημα «-ΚΑΦΕΝΕΙΟ», στην οδό Φλογητών 02 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας, «ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΑΡ Ε.Ε. (TANDUR).» για το κατάστημα «-ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ, ΜΠΑΡ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», στην οδό Αγ. Γεωργίου 42 & Παν. Τσαλδάρη, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας, «ΩΚΕΑΝΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Ι.Κ.Ε (OCEAN CLUB)» για το κατάστημα «OPEN BAR», στην περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Στρεμπενιώτη, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας, «ΩΚΕΑΝΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Ι.Κ.Ε (OCEAN CLUB)» για το κατάστημα «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Στρεμπενιώτη, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολη


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας, «ΩΚΕΑΝΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Ι.Κ.Ε (OCEAN CLUB)» για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ», στην περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Στρεμπενιώτη, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. HYSA LOZJANA ΤΟΥ SABIT, για το κατάστημα της «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 115 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. ΓΚΑΓΚΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για το κατάστημα της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», στην οδό Βουλγαροκτόνου 2 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», στην οδό Φλογητών 11 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης