Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου κατά το έτος 2013

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Δ. Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

/

Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου κατά το έτος 2013

18 Δεκεμβρίου 2013

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 25/01/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)


2η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 28/02/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)


3η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 28/03/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)


4η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 25/04/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)


5η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 28/05/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)


6η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 26/05/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)


7η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 09/08/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)


8η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 28/08/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)


9η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 13/09/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)


10η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 24/10/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)


11η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 26/11/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)


12η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 18/12/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)