Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου κατά το έτος 2016

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Δ. Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

/

Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου κατά το έτος 2016

21 Νοεμβρίου 2016

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 26/01/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. Νταλιόπουλου Στυλιανού για το κατάστημά του "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" στην οδό Λεωφ. Οχι 3 - Αγ. Παύλος, για χρονικό διάστημα ενός έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 2

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών οργάνων του κ. Νταλιόπουλου Στυλιανού για το κατάστημά του "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" επί της οδού Λεωφ. Οχι 3, στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 3

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Εκμίσθωση χώρων σε Δημοτικά κτίρια, προκειμένου να τοποθετηθούν αυτόματοι πωλητές (μηχανές ή συστήματα αυτόματης διάθεσης τροφίμων & ροφημάτων)


2η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 07/03/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος του ΠΑΛΕΡΑ ΑΝΔΡΕΑ στηνοδό Πανεπιστημίου 8- Αγ. Παύλος, λόγω μεταβίβασης


ΑΠΟΦΑΣΗ

Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών οργάνων του κ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ για το κατάστημά του "ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ" επί της οδού Κύπρου 2 - Αγ. Παύλος


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. Πλασταρά Ιωάννη για το κατάστημά του "ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (ΟΥΖΕΡΙ)" στην οδό Ελ. Βενιζέλου 10- Αγ. Παύλος, για χρονικό διάστημα τριών ετών


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του κ. ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ για το κατάστημά του "ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (ΟΥΖΕΡΙ)" στην οδό Ελ. Βενιζέλου 10 - Αγ. Παύλος


3η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 12/04/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. Μιχαλούδη Παναγιώτας του Μιχαήλ για το κατάστημά της "Αναψυκτήριο-Μπουγατσάδικο" στην οδό Ηπείρου 3 - Αγ. Παύλος, για χρονικό διάστημα ενός έτους


ΑΠΟΦΑΣΗ 10

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. Τσιροπούλα Τριαντάφυλλου για το κατάστημά του "Οβελιστήριο" στην οδό Κύπρου 2 στηΔημοτική Ενότητα Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. Μιχαλούδη Παναγιώτας του Μιχαήλ για το κατάστημά της "Αναψυκτήριο-Μπουγατσάδικο" στην οδό Ηπείρου 3 - Αγ. Παύλος, για χρονικό διάστημα ενός έτους


4η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 31/05/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Ακύρωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του Κρεωνίδη Ιωάννη για το κατάστημά του "ΑΠΟΘΗΚΗ για τις ανάγκες του καταστήματος ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ", που βρίσκεται επί της οδού Λεωφ. Οχι 3, στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, λόγω συνταξιοδότησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Ακύρωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας Αννα Κρεωνίδου - Ουρανία Κρεωνίδου Ο.Ε. για το κατάστημά τους "ΨΗΣΤΑΡΙΑ" που βρίσκεται επί της οδού Λεωφ. Οχι 4, στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, λόγω αντικατάστασης


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην εταιρεία Αννα Κρεωνίδου-Ουρανία Κρεωνίδου Ο.Ε. για το κατάστημά της "ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ" επί της οδού Λεωφ. Οχι 3 &4 - Αγ. Παύλος, για αόριστο χρονικό διάστημα


ΑΠΟΦΑΣΗ 16

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας Αννα Κρεωνίδου - Ουρανία Κρεωνίδου Ο.Ε. για το κατάστημά της "ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ" επί της οδού Λεωφ. Οχι 3 & 4 - Αγ. Παύλος, για χρονικό διάστημα ενός έτους


5η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 19/07/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην εταιρία "ΔΙΑΜΟΝΗ Ι.Κ.Ε." για το κατάστημά της "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ εντός του ξενοδοχείου ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ" στο Δάσος Σεϊχ Σου στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου, για χρονικό διάστημα 1 έτους


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση ωραρίου λειτουργίας Μουσικών Οργάνων της εταιρίας "ΔΙΑΜΟΝΗ Ι.Κ.Ε" για το κατάστημά της "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ εντός του ξενοδοχείου ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ" στο Δάσος Σεϊχ Σου στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση ωραρίου λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του κ. Γάκη Χρήστου του Δημητρίου για το κατάστημά του "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ" επί της οδού Πανεπιστημίου 2 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Ακύρωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της κα. Καζαντζόγλου Στέλλας για το κατάστημά της "Παντοπωλείο-Οπωρολαχανοπωλείο" επί της οδού Σμύρνης 2, στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου, λόγω συνταξιοδότησης


6η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 22/08/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


7η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 17/10/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην εταιρία Ε. Τσοπουρίδης & Σια Ο.Ε. για το κατάστημά της "ΚΑΦΕΝΕΙΟ" στην οδό Λ. Οχι 6, στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου, για χρονικό διάστημα1 έτους


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας Μουσικών Οργάνων της εταιρίας Ε. Τσοπουρίδης & Σια Ο.Ε. για το κατάστημά της "ΚΑΦΕΝΕΙΟ" στην οδό Λ. Οχι 6 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας Μουσικών Οργάνων της εταιρίας Ανταβαλής Αβραάμ & Σια Ε.Ε. για το κατάστημά της "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" στην οδό Λ. Οχι 5 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος της Ριζοπούλου Αργυρώς για το κατάστημα "Επιχείρηση λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων: Παντοπωλείο - Ξηροί καρποί κλπ" που βρίσκεται στην οδό Λ.Οχι 9 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα της οδού Σωκράτους 3 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


8η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 21/11/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό των χώρων του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος του Μπαμπάτση Αλέξανδρου του Πέτρου για το κατάστημά του "Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας (Κυλικείο εντός Γ΄ ΚΑΠΗ Αγ. Παύλου)" που βρίσκεται στην οδό Αγ. Παύλου 1 στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάργηση 2 θέσεων περιπτέρων στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Παύλου (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ)