Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου κατά το έτος 2017

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Δ. Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

/

Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου κατά το έτος 2017

24 Νοεμβρίου 2017

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 27/01/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Ακύρωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (Οβελιστήριο) του κ. Τσιροπούλα Τριαντάφυλλου επί της οδού Κύπρου 2- Αγ. Παύλος, στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας "ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ ΜΕ ΘΕΑ ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Ε." για το κατάστημά της "Οβελιστήριο" επί της οδού Κύπρου 2 - Αγ. Παύλος, στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Ακύρωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (Παντοπωλείο- Κατάστημα Ξηρών καρπών & Ζαχαρωδών προϊόντων - Κάβα εμφιαλωμένων ποτών) της κ. Ριζοπούλου Αργυρώς επί της οδού Ηπείρου 7 - Αγ. Παύλος, στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


2η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 29/03/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. Γάκη Χρήστου, για το κατάστημά του "Εστιατόριο" επί της οδού Πανεπιστημίου 2- Αγ. Παύλος, στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρίας Μ. ΒΑΤΣΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. για το κατάστημά τους "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" επί της οδού Λεωφ. Όχι 2 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος της κ. Χαλκίδου Παναγιώτας για το κατάστημά της "Επιχείρηση λιανικής & χονδρικής διάθεσης τροφίμων: Παντοπωλείο- ξηροί καρποί- ζαχαρώδη προϊόντα- πρατήριο γάλακτος & ειδών ζαχαροπλαστικής" που βρίσκεται στην οδό Λεωφ. Όχι 11 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη 2 θέσεων περιπτέρων στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


3η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 14/06/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παράταση ωραρίου λειτουργίας Μουσικών οργάνων του κ. Πλασταρά Ιωάννη του Γεωργίου, για το κατάστημά του "Ψητοπωλείο Σνακ Μπαρ (Ουζερί)" επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 10 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παράταση ωραρίου λειτουργίας Μουσικών οργάνων του κ. Νταλιόπουλου Στυλιανού του Κων/νου, για το κατάστημά του "Αναψυκτήριο" επί της οδού Λεωφόρος Όχι 3 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παράταση ωραρίου λειτουργίας Μουσικών οργάνων της εταιρίας Ε.Τσοπουρίδης & Σια Ο.Ε., για το κατάστημά της "Καφενείο" επί της οδού Λεωφ. Όχι 6 στη Δ. Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παράταση ωραρίου λειτουργίας Μουσικών οργάνων της εταιρίας ΔΙΑΜΟΝΗ Ι.Κ.Ε. για το κατάστημά της "Καφετερία-Εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ" στο Δάσος του Σέϊχ Σου στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Αγ. Παύλου


4η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 22/08/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


5η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 11/10/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 13

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας ΑΝΝΑ ΚΡΕΩΝΙΔΟΥ-ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΡΕΩΝΙΔΟΥ Ο.Ε. για το κατάστημάτης " ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ επί της οδού Λεωφ. Όχι 3 & 4 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής περιπτέρων στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Κων/νου για το κατάστημά του "ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ για περαστικούς" επί της οδού Λεωφ. Οχι 8 & Ηπείρου στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


6η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 24/11/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παράταση ωραρίου λειτουργίας Μουσικών Οργάνων της κ. Μιχαλούδη Παναγιώτας του Μιχαήλ για το κατάστημά της "Αναψυκτήριο - Μπουγατσάδικο" επί της οδού Ηπείρου 3 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό των χώρων του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Δ. Ε. Αγ. Παύλου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών