Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου κατά το έτος 2018

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Δ. Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

/

Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου κατά το έτος 2018

27 Δεκεμβρίου 2018

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 24/01/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παράταση ωραρίου λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του κ. Νταλιόπουλου Συλιανού για το κατάστημά του "Αναψυκτήριο " επί της οδού Λεωφόρος Όχι 3 στη Δ.Ε. Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παράταση ωραρίου λειτουργίας Μουσικών Οργάνων της εταιρίας ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ ΜΕ ΘΕΑ ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Ε. για το κατάστημά της "Οβελιστήριο" επί της οδού Κύπρου 2 στη Δ.Ε. Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παράταση ωραρίου λειτουργίας Μουσικών Οργάνων της εταιρίας ΥΙΟΙ ΒΑΤΣΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. για το κατάστημά της "Καφετερία"επί της οδού Λεωφόρος Όχι 2 στη Δ.Ε. Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

(Έκτακτο) Γνωμοδότηση και πρόταση χωροθέτησης για την οργάνωση πανηγύρεων με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών


2η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 16/04/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΟ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 4

Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων της εταιρείας Α. ΑΝΤΑΒΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για το κατάστημά του "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" επί της οδού Λ. Όχι 5 στην Δημοτική Ενότητα Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 5

Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του κ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Κωνσταντίνου για το κατάστημά του "ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ για περαστικούς" επί της οδού Λεωφ. Όχι 8 & Ηπείρου στην Δημοτική Ενότητα Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 6

Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του κ. ΒΟΥΡΓΟΥΝΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Κωνσταντίνου για το κατάστημά του "ΤΑΒΕΡΝΑ" επί της οδού Πελοποννήσου αρ. 4 στην Δημοτική Ενότητα Αγ. Παύλου


3η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 03/05/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του κ. ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου για το κατάστημά του "ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΟΥΖΕΡΙ" επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 10 στην Δημοτική Ενότητα Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την παραχώρηση χώρων στο ΝΠΔΔ Δημοτικό Κέντρο Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών


4η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 29/05/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα, επί της οδού Πανεπιστημίου 6 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


5η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 11/07/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 10

Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του κ. ΓΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, για το κατάστημά του "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ" επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 2 στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Παύλου


6η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 11/07/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


7η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 24/08/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων της εταιρείας ΔΙΑΜΟΝΗ Ι.Κ.Ε. για το κατάστημά της "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ εντός του ξενοδοχείου ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ" στο Δάσος του Σέϊχ Σου στην Δημοτική Ενότητα Αγ.Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. Γεωργιάδη Ελευθερίου του Αναστασίου για το κατάστημά του (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) επί της οδού Ειρήνης αρ. 1 στην Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 58 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα, επί της οδού Κύπρου 7-9 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


8η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 04/09/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα, επί της οδού Αθανασίου Διάκου 1 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα της εταιρείας ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε., για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης και διαμόρφωσης πεζοδρομίου, επί των οδών ΑΝΘΕΩΝ & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στο κατάστημα ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ


9η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 08/11/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Μονοδρομήσεις στην ΔΕ Αγ. Παύλου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 107/2006 ΑΔΣ του π. Δήμου Αγ. Παύλου οι οποίες έως σήμερα δεν έχουν εφαρμοσθεί


10η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 28/11/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό ή μη θέσεων άσκησης υπαίθριου εμπορίου στην Δημοτική Ενότητα Αγ. Παύλου


11η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 27/12/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΒΟΥΡΓΟΥΝΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, για το κατάστημα "ΤΑΒΕΡΝΑ", στην οδό Πελοποννήσου 4, στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Παύλου