Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2015

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

/

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2015

21 Δεκεμβρίου 2015

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/01/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)


2η έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/01/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)


3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/02/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)


4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/02/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/03/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)


6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 02/04/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 132 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 134 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 135 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 136 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 137 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 138 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 139 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 140 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ)


7η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/03/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)


8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/04/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 144 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 145 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 146 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 147 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 148 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 149 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 150 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 151 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 152 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 153 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 154 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 155 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 156 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 157 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 158 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 159 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 160 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 161 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 162 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 163 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 164 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 165 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 166 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 167 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 168 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 169 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 170 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 171 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 172 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 173 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 174 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 175 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 176 (ΛΗΨΗ)


9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/04/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 177 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 178 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 179 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 180 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 181 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 182 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 183 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 184 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 185 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 186 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 187 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 188 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 189 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 190 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 191 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 192 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 193 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 194 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 195 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 196 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 197 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 198 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 199 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 200 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 201 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 202 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 203 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 204 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 205 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 206 (ΛΗΨΗ)


10η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/05/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 207 (ΛΗΨΗ)

Παροχή αμόλυβδης βενζίνης από το Δήμο Νεάπολης – Συκεών στο Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 208 (ΛΗΨΗ)

3η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Αγ. Παύλου».


ΑΠΟΦΑΣΗ 209 (ΛΗΨΗ)

4η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Συκεών».


ΑΠΟΦΑΣΗ 210 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας ΣΥΚΕΩΝ».


ΑΠΟΦΑΣΗ 211 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Αγ. Παύλου».


ΑΠΟΦΑΣΗ 212 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Πεύκων».


11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/06/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 213 (ΛΗΨΗ)

24η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2015 για την έγκριση επιστροφής ποσού 249.566,15 € σύμφωνα με την αρ. 7577/12-9-2014 απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 214 (ΛΗΨΗ)

Έλεγχος στατικής επάρκειας όλων των δημοτικών και δημόσιων κτιρίων του Δήμου μας, ξεκινώντας από παιδικούς - βρεφικούς σταθμούς και σχολεία.


ΑΠΟΦΑΣΗ 215 (ΛΗΨΗ)

Προτάσεις για να γίνει πιο υποφερτή η καλοκαιρινή περίοδος για την Λαϊκή Οικογένεια του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 216 (ΛΗΨΗ)

Μέτρα προστασίας του Σέιχ Σου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 217 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επανασύσταση ή μη της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015.


ΑΠΟΦΑΣΗ 218 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών» οικονομικού έτους 2014».


ΑΠΟΦΑΣΗ 219 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΚΕΥΝΣ για το έτος 2012.


ΑΠΟΦΑΣΗ 220 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 221 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών για την επιτροπή εκτίμησης καθορισμού του ύψους του μισθώματος για την στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων.


ΑΠΟΦΑΣΗ 222 (ΛΗΨΗ)

Συνέχιση των προγραμμάτων «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας».


ΑΠΟΦΑΣΗ 223 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αρ. 374/2014 Α.Δ.Σ. περί καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών Ν. Θεσσαλονίκης. Συζήτηση και λήψη εκ νέου σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 224 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 225 (ΛΗΨΗ)

Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων.


ΑΠΟΦΑΣΗ 226 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με την οριστική διαγραφή φορτηγών απορριμματοφόρων οχημάτων.


ΑΠΟΦΑΣΗ 227 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «1ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Παύλου με Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Νεάπολης - Συκεών».


ΑΠΟΦΑΣΗ 228 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ».


ΑΠΟΦΑΣΗ 229 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 22/4/2015 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Μονώσεις και Ανακαίνιση Χρωματισμών Σχολικών Κτιρίων» (αρ. μελ. 27/2013).


ΑΠΟΦΑΣΗ 230 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 6/4/2015 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανέγερση Κτιρίου για τη στέγαση του 16ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου του Δήμου Συκεών». (Δ.Ε. Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 231 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 30/4/2015 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης επί της πλατείας Γάτσου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης και της οδού Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών» (αρ. μελ. 51/2013).


ΑΠΟΦΑΣΗ 232 (ΛΗΨΗ)

Οριστική Παραλαβή της Μελέτης: «Οριζοντιογραφική Συσχέτιση Μελέτης Έργων Αντιστήριξης & Οριστικής Μελέτης Στατικών, έλεγχος ανοχών μετακίνησης θέσεων κατακόρυφων σιδηροδοκών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Β΄ΚΑΠΗ - Ιατρεία - Γραφεία στην οδό Επταπυργίου». (Δ.Ε. Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 233 (ΛΗΨΗ)

Οριστική Παραλαβή της Μελέτης: «Συμπλήρωση & Επικαιροποίηση της Τοπογραφικής Μελέτης του έργου «Αντιμετώπιση Κατολίσθησης Πρανούς εντός του Οικισμού της Κοινότητας Πεύκων», αφορά το κοινό πρανές των Ο.Τ. Γ18 & Γ441.


ΑΠΟΦΑΣΗ 234 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής μελέτης - «Υδραυλική Μελέτη Εφαρμογής του έργου «Αντιμετώπιση Κατολίσθησης Πρανούς εντός του Οικισμού της Κοινότητας Πεύκων», αφορά το κοινό πρανές των Ο.Τ. Γ18 & Γ441, αρ. μελ. 67/2014».


ΑΠΟΦΑΣΗ 235 (ΛΗΨΗ)

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Συντήρηση Οδών Πεζοδρόμων, Κλιμάκων, Πεζοδρομίων, κ.λ.π.» αναδόχου «ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.».


ΑΠΟΦΑΣΗ 236 (ΛΗΨΗ)

Χρονική παράταση εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Νέου Αύλειου Χώρου στο 2ο Γυμνάσιο μεταξύ των οδών Σαπουτζόγλου - Επταπυργίου - Μ. Αντύπα & Μποσνάκη» (αρ. μελ. 39/2012) (Δ.Ε. Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 237 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης και της πρώτης τμηματικής προθεσμίας κατά 127 ημέρες του έργου «Β΄ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ». (Δ.Ε. Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 238

2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΙ 2ο ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ» κατά 50 ημερολογιακές ημέρες.


ΑΠΟΦΑΣΗ 239 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 20/5/2015 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ στο 4,5 ΧΛΜ (ΣΥΚΙΕΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ». (4,5 χλμ. Συκιές - Πεύκα)


ΑΠΟΦΑΣΗ 240 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και λοιπών αναλωσίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 241 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το α΄ τρίμηνο του 2015.


ΑΠΟΦΑΣΗ 242 (ΛΗΨΗ)

22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών».


ΑΠΟΦΑΣΗ 243 (ΛΗΨΗ)

23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 λόγω κατάληψης έξι επανασυσταθεισών θέσεων της δημοτικής αστυνομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».


ΑΠΟΦΑΣΗ 244 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές Βεβαιωμένων Οφειλών Τ.Α.Π. - Τ.Κ.Φ. - Κ.Ο.Κ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 245 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διοργάνωσης ενημερωτικών εκστρατειών και εξορμήσεων εθελοντικής αιμοδοσίας, αιμοπεταλοδοσίας, δωρεάς βλαστοκυττάρων και συμμετοχή στο Μητρώο Δωρητών Οργάνων Σώματος και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 246 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας του υπολειπόμενου εξοπλισμού ειδικών σχολείων & τμημάτων ένταξης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 247 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με θέμα «Αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων οχημάτων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο Δήμο - Υπολειπόμενα Είδη.


ΑΠΟΦΑΣΗ 248 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων σχετικά με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), τα Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού (Τ.Κ.Φ.) και το Δημοτικό Φόρο (Δ.Φ.).


ΑΠΟΦΑΣΗ 249 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση επιστροφής ποσού 150,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν στην κ. Πελτέκη Μαρίνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 250 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός ύψους προστίμου για παράνομα διαφημιστικά μέσα.


ΑΠΟΦΑΣΗ 251 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Συκεών).


ΑΠΟΦΑΣΗ 252 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Συκεών).


ΑΠΟΦΑΣΗ 253 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Συκεών).


ΑΠΟΦΑΣΗ 254 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Συκεών).


ΑΠΟΦΑΣΗ 255 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Συκεών).


ΑΠΟΦΑΣΗ 256 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Συκεών).


ΑΠΟΦΑΣΗ 257 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Συκεών).


ΑΠΟΦΑΣΗ 258 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Συκεών).


ΑΠΟΦΑΣΗ 259 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης).


ΑΠΟΦΑΣΗ 260 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης).


ΑΠΟΦΑΣΗ 261 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης).


ΑΠΟΦΑΣΗ 262 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης).


ΑΠΟΦΑΣΗ 263 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης).


ΑΠΟΦΑΣΗ 264 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης).


ΑΠΟΦΑΣΗ 265 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης).


ΑΠΟΦΑΣΗ 266 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης).


ΑΠΟΦΑΣΗ 267 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μίσθωσης φορτωτή για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογισμού 35.424,00 € με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό.


ΑΠΟΦΑΣΗ 268 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης - Συκεών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72.754,50 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 269 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών σιδηροκατασκευής για επισκευή, κατασκευή κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα και κλιμακοστάσια καθώς και στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολικών κτιρίων του Δήμου καθώς και υλικών για σιδηροκατασκευές σε πεζοδρόμια και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 35.640,00 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 270 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας συσκευασμένου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος για εργασίες επισκευής και συντήρησης, του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 27.552,00 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.


12η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/06/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 271 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού πίνακα εργασιών - 1ο & 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΠΟΥΤΖΟΓΛΟΥ - ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ - Μ. ΑΝΤΥΠΑ & ΜΠΟΣΝΑΚΗ» (Αρ.Μελέτης 39/2012)


ΑΠΟΦΑΣΗ 272 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας φρέσκου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.902,60 €.


ΑΠΟΦΑΣΗ 273 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση – ενημέρωση επί της πρότασης της Λαϊκής Συσπείρωσης για την 1ης Γιορτή Κάνναβης


13η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/06/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 274 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση επί του Αιτήματος της Αντιπολίτευσης, για την άμεση βεβαίωση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημοτών μας προς το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, ώστε να υπαχθούν στο νόμο 4321/2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 275 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης της ενταγμένης πράξης «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών» στην πρόσκληση 49 στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» και υπογραφής επικαιροποιημένου μνημονίου συνεργασίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 276 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στην Κοινωνική Σύμπραξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», με επικεφαλής την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης και υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 277 (ΛΗΨΗ)

Ομαλοποίηση υδροδότησης ΔΚ Φιλύρου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη


14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/07/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 278 (ΛΗΨΗ)

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακαίνιση - Ανάπλαση -Συντήρηση αθλητικού συγκροτήματος Στρεμπενιώτη στη Δ.Ε. Νεάπολης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 279 (ΛΗΨΗ)

28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 280 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διαδικασιών και όρων υλοποίησης του δεύτερου πυλώνα των δράσεων στέγασης αστέγων πολιτών του προγράμματος «ΟΙΚΟ-ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»


ΑΠΟΦΑΣΗ 281 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός ελεγκτών, του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το οικονομικό έτος 2013 και το 2014, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 282 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Τεχνολογικά επαυξημένη - Δημόσια Οργανωμένη Συμ-παραγωγή Κοινωνικών Υπηρεσιών για και από τους ηλικιωμένους» (Technologically Augmented Publicly Organised Social Service Co-production for and by Older People) στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 283 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Διαγενεακή Φτώχεια και Αποκλεισμός μεταξύ των γενεών» στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT III


ΑΠΟΦΑΣΗ 284 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις για την αναζωογόνηση των δραστηριοτήτων λιανικού εμπορίου στα αστικά κέντρα» (INTORETAIL) στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT III


ΑΠΟΦΑΣΗ 285 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διαδικασιών και όρων υλοποίησης των δράσεων στέγασης αστέγων πολιτών του προγράμματος «ΟΙΚΟ-ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»


ΑΠΟΦΑΣΗ 286 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 287 (ΛΗΨΗ)

Πρακτική άσκηση μαθητών των ΕΠΑ.Σ μαθητείας του ΟΑΕΔ, στο Δήμο μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 288 (ΛΗΨΗ)

Σύσταση τριμελών επιτροπών διενέργειας κλήρωσης άρθρου 22 του Ν. 4264/14


ΑΠΟΦΑΣΗ 289

Απολογιστικά Στοιχεία Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής 2014


ΑΠΟΦΑΣΗ 290

Απολογιστικά Στοιχεία Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής 2014


ΑΠΟΦΑΣΗ 291 (ΛΗΨΗ)

25η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την ενίσχυση κωδικών είσπραξης και απόδοσης κρατήσεων και ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 292 (ΛΗΨΗ)

26η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 11.245,00 € για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους οι οποίοι εργάστηκαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 293 (ΛΗΨΗ)

27η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015, έγκριση διενέργειας προμήθειας χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα (ταρτάν) πλαστικών καθισμάτων και αθλητικού εξοπλισμού στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) και στο ανοιχτό θέατρο Καρόλου Κουν του Δήμου Νεάπολης – Συκεών – Δ.Ε. Συκεών, προϋπολογισμού 444.410,19 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 294 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του Τελικού Συγκεντρωτικού Πρακτικού και επικύρωση του αποτελέσματος του Πανελλήνιου αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για το «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ» σύμφωνα με την προκήρυξη


ΑΠΟΦΑΣΗ 295 (ΛΗΨΗ)

2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 111Β ΣΩΤΗΡΟΣ & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ) & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Γ112Α (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ) (Αριθ. μελ. 19/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 296 (ΛΗΨΗ)

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ) (Αριθ. μελ. 73/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 297 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης εργασιών κατά 207ημέρες δηλ. έως 26-2-2016 του έργου «Βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας με στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ (μελέτη 114/2012)


ΑΠΟΦΑΣΗ 298 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και του 2ου ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, του έργου «Βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας με στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ (μελέτη 114/2012)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 299 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ηπείρου στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου στις 27, 28 και 29 Ιουνίου, για τη διοργάνωση των θεσμικών εορταστικών εκδηλώσεων «ΑΓΙΟΠΑΥΛΙΤΙΚΑ 2015»


ΑΠΟΦΑΣΗ 300 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων


ΑΠΟΦΑΣΗ 301 (ΛΗΨΗ)

Ρύθμιση βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΕΠΕ “ΚΟΡΥΦΗ”


ΑΠΟΦΑΣΗ 302 (ΛΗΨΗ)

Εκμίσθωση με πλειοδοτική δημοπρασία, κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν δημαρχιακού καταστήματος Νεάπολης για την τοποθέτηση αυτόματου μηχανήματος ταμειακών συναλλαγών (Α.Τ.Μ. Τράπεζας)


ΑΠΟΦΑΣΗ 303 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων σε δημοτικά κτίρια, προκειμένου να τοποθετηθούν αυτόματοι πωλητές (μηχανές ή συστήματα αυτόματης διάθεσης τροφίμων & ροφημάτων)


ΑΠΟΦΑΣΗ 304 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας σχεδιοθηκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.046,70€ και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 305 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης, αριθ. αιτ. 13649/27-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 306 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης, αριθ. αιτ. 13278/26-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 307 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης, αριθ. αιτ. 15605/8-4-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 308 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης, αριθ. αιτ. 13607/27-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 309 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης, αριθ. αιτ. 13275/26-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 310 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης, αριθ. αιτ. 12600/19-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 311 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης, αριθ. αιτ. 12671/20-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 312 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Συκεών, αριθ. αιτ. 12428/19-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 313 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Συκεών, αριθ. αιτ. 13048/23-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 314 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Συκεών, αριθ. αιτ. 13819/30-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 315 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Συκεών, αριθ. αιτ. 13235/24-3-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 316 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Συκεών, αριθ. αιτ. 15068/6-4-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 317 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Συκεών, αριθ. αιτ. 20445/13-5-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 318 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Συκεών, αριθ. αιτ. 18590/4-5-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 319 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών της από 3/7/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 320 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας φρέσκου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, με απευθείας ανάθεση


ΑΠΟΦΑΣΗ 321 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης της Πράξης ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών (Σχετ. Α.Δ.Σ. 527/2013, Α.Ο.Ε. 490/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 322 (ΛΗΨΗ)

Τελική ματαίωση της προμήθειας ανταλλακτικών αναβάθμισης για τους κεντρικούς εξυπηρετητές - servers του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογισμού 16.100,70 €, η διενέργεια της οποίας εγκρίθηκε με την αριθ. 358/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 323 (ΛΗΨΗ)

Τελική ματαίωση της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για χρονικό διάστημα ένα έτος, προϋπολογισμού 50.484,98 €, η διενέργεια της οποίας εγκρίθηκε με την αριθ. 387/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου


15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 03/08/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 324 (ΛΗΨΗ)

33η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2015, έγκριση του έργου «Επέκταση και βελτίωση δικτύου οδοφωτισμού και διακόσμου σε διάφορες οδούς του Δήμου Νεάπολης - Συκεών» Μ. 65/2015, της δαπάνης αυτού και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του


ΑΠΟΦΑΣΗ 325 (ΛΗΨΗ)

Απόρριψη ένστασης κατά απόφασης επικύρωσης του αποτελέσματος Ανοικτού Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών ενός σταδίου για το «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ» σύμφωνα με την Προκήρυξη


ΑΠΟΦΑΣΗ 326 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την ολοκλήρωση της συγκρότησης επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 1ου Γυμνασίου Δήμου Συκεών» Αρ. μελ. 23/2010


ΑΠΟΦΑΣΗ 327 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών της από 9/7/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 328 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός ύψους προστίμου για παράνομα διαφημιστικά μέσα


ΑΠΟΦΑΣΗ 329 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών με το ποσό των 10.000,00 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης. (εξοπλισμός 13ου Νηπιαγωγείου Δ.Ε. Νεάπολης)


ΑΠΟΦΑΣΗ 330 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών με το ποσό των 15.000,00 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης. (εξοπλισμός 6ου Νηπιαγωγείου Δ.Ε. Πεύκων)


ΑΠΟΦΑΣΗ 331 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 22-4-2015 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (μελ. 36/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 332 (ΛΗΨΗ)

3η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΙ 2Ο ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ» (αρ. μελ. 31/2014), κατά 22 ημερολογιακές ημέρες


ΑΠΟΦΑΣΗ 333 (ΛΗΨΗ)

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ 1) ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ» (αρ. μελ. 91/2013), κατά 90 ημερολογιακές ημέρες


ΑΠΟΦΑΣΗ 334 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση των Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγίου Παύλου και Συντήρηση Πλαστικού Τάπητα στον Αγωνιστικό Χώρο»


ΑΠΟΦΑΣΗ 335 (ΛΗΨΗ)

3η Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Κατασκευή Πάρκου στο Ο.Τ. 111Β Σωτήρος & Ακαδημίας απέναντι από την εκκλησία Αγίων Αποστόλων (Παλιά Κοιμητήρια) & Διαμόρφωση Χώρου Παιδικής Χαράς στο Γ112Α (Δ.Ε. Πεύκων) (αριθ. μελ. 19/2014)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 336 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ρ. Φερραίου στην κάθοδο μεταξύ των οδών Παπαφλέσσα και Καλπακίου στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών του έργου «επισκευή – συντήρηση οδών – πεζοδρόμων – κλιμάκων – πεζοδρομίων κ.λ.π., αριθ. μελ. 23/2013


ΑΠΟΦΑΣΗ 337 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ελ. Βενιζέλου, από 1 έως 6 Σεπτεμβρίου 2015 στην Δ.Ε. Νεάπολης, για την διοργάνωση της Βαλκανικής Πλατείας


ΑΠΟΦΑΣΗ 338 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Καρόλου Κουν της Δ.Ε. Συκεών, από τις 19 έως τις 31 Αυγούστου για την διοργάνωση των Μερκουρείων


ΑΠΟΦΑΣΗ 339 (ΛΗΨΗ)

Λήψη καταρχήν απόφασης για την αγορά οικοπέδων με δημοπρασία, με σκοπό την κατασκευή εγκαταστάσεων εκπαίδευσης στην Πολεοδομική Ενότητα 5 «Αρμενοχώρι» μεταξύ των οδών Επταπυργίου – Λ. Βύρωνος – Κομνηνών – Αν. Παπανδρέου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 340 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του έργου «Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή παιδικών χαρών (Δ.Ε. Συκεών)» μελ. 64/2015, τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού ως προς το λεκτικό του τίτλου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του


ΑΠΟΦΑΣΗ 341 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 342 (ΛΗΨΗ)

29η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την πράξη «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2015»


ΑΠΟΦΑΣΗ 343 (ΛΗΨΗ)

30η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την καταβολή σύμφωνα με την αρ. 1152/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, οριστικής τιμής αποζημίωσης οικοπέδου εμβαδού 237,50 τ.μ. στο Γ149 οικοδομικό τετράγωνο της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, που περικλείεται από τις οδούς Οδ. Απ. Φωκά – Ανωνύμου – Μεσολογγίου – Ναούσης και το οποίο απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά με την υπ’ αριθ. 226/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 344 (ΛΗΨΗ)

31η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2015, έγκριση του έργου «Επισκευή συντήρηση οδών, πεζόδρομων, κλιμάκων, πεζοδρομίων κ.λ.π. 2015-2016» μελ. 62/2015, του παραρτήματος Τ.Σ.Υ., της Ε.Σ.Υ., του ΣΑΥ-ΦΑΥ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του


ΑΠΟΦΑΣΗ 345 (ΛΗΨΗ)

32η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 346 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα (ταρτάν), πλαστικών καθισμάτων και αθλητικού εξοπλισμού στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών, με ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό


ΑΠΟΦΑΣΗ 347 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Συκεών, αριθ. αιτ. ενδ. 24185/2-6-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 348 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Συκεών, αριθ. αιτ. ενδ. 22777/25-5-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 349 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 34.983,29 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 350 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού και μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας των οχημάτων για την υλοποίηση της Πράξης «Αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων οχημάτων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών» (Σχετ. Α.Δ.Σ. 535/2013, Α.Ο.Ε. 488/2013, 201,267,284 & 321/2014) (Σύμβαση αρ. πρωτ. 4007/29-1-2015 ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΒΕΕ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 351 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας των οχημάτων για την υλοποίηση της Πράξης «Αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων οχημάτων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών» (Σχετ. Α.Δ.Σ. 535/2013, Α.Ο.Ε. 488/2013, 201,267,284 & 321/2014) (Σύμβαση αρ. πρωτ. 3740/28-1-2015 ERGOTRAK Α.Ε.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 352 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας για την αναγόμωση φορητών μέσων πυρόσβεσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και αυτοκινήτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 353 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους Δ.Σ. του Κέντρου Στήριξης Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας των Γυναικών «Εργάνη»


ΑΠΟΦΑΣΗ 354 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων οχημάτων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών – υπολειπόμενα είδη» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 498.340,65€


16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 01/09/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 355 (ΛΗΨΗ)

35η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2015, έγκριση του έργου «Επισκευή βλαβών από πυρκαγιά στο ΚΑΠΗ Ευαγγελίστριας του Δήμου Νεάπολης - Συκεών» μελ. 73/2015, της δαπάνης αυτού και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του


ΑΠΟΦΑΣΗ 356 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης)


ΑΠΟΦΑΣΗ 357 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης)


ΑΠΟΦΑΣΗ 358 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης)


ΑΠΟΦΑΣΗ 359 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης)


ΑΠΟΦΑΣΗ 360 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης)


ΑΠΟΦΑΣΗ 361 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης)


ΑΠΟΦΑΣΗ 362 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης)


ΑΠΟΦΑΣΗ 363 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης)


ΑΠΟΦΑΣΗ 364 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης)


ΑΠΟΦΑΣΗ 365 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Νεάπολης)


ΑΠΟΦΑΣΗ 366 (ΛΗΨΗ)

36η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, έγκριση ανάθεσης «Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Οργάνωσης Θεατρικών Παραστάσεων στους Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση του Δήμου Νεάπολης - Συκεών», για την περίοδο 2015 - 2016, προϋπολογισμού 73.800,00 € με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 367 (ΛΗΨΗ)

Χρονική παράταση εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση νέου αύλειου χώρου στο 2ο Γυμνάσιο μεταξύ των οδών Σαπουτζόγλου - Επταπυργίου - Μ. Αντύπα & Μποσνάκη» (αρ. μελ. 39/2012)


ΑΠΟΦΑΣΗ 368 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 369 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 370 (ΛΗΨΗ)

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε ρυμοτομούμενα οικόπεδα που βρίσκονται στον χαρακτηρισμένο χώρο για ανέγερση Γυμνασίου του Ο.Τ.Γ 124α καθώς και στον χαρακτηρισμένο κοινόχρηστο χώρο & δρόμο περιμετρικά του Ο.Τ.Γ124α, μεταξύ των οδών Επταπυργίου – Φωκά – Σπάρτακου – Μποσνάκη – ανωνύμου, στην περιοχή του Τομέα Τειχών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 371 (ΛΗΨΗ)

Οριστική Παραλαβή της Μελέτης: «Γεωτεχνική μελέτη ορύγματος βραχώδους πρανούς στα πλαίσια της διαμόρφωσης δημοτικού χώρου μεταξύ των οδών Ρόδου – Σουλίου (Δ.Ε. Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 372 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αιτήματος παραχώρησης τεσσάρων ακινήτων από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας – Θράκης, που βρίσκονται στην περιοχή Πέτρου Λεβαντή της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 373 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση της χρήσης των κερκίδων, των αιθουσών γυμναστικής, του χώρου του κυλικείου και των αποθηκευτικών χώρων στον ανακατασκευασμένο χώρο των κερκίδων του Δημοτικού Σταδίου Νεάπολης στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 374 (ΛΗΨΗ)

Παράταση σύμβασης «Δράσεις δημοσιότητας της Πράξης Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 375 (ΛΗΨΗ)

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οικοδομικές συντηρήσεις σχολείων έτους 2014», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α, 9, 10 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 προγράμματος Καλλικράτης


ΑΠΟΦΑΣΗ 376 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών, που αφορά το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ», αρ. μελ. 17/2014


ΑΠΟΦΑΣΗ 377 (ΛΗΨΗ)

34η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 378 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της με αρ. 93/2015 Απόφασης Σύστασης Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού λόγω αντικατάστασης τακτικού μέλους


ΑΠΟΦΑΣΗ 379 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Δ.Ε. Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 380 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας πακέτων και αδειών χρήσης λογισμικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.579,59 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 381 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.346,46 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 382 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.848,65 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 383 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού, απευθείας ανάθεση της προμήθειας φωτογραφιών (φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων) για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, μετά από δύο άγονους πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμού του Δήμου (Σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 137/2015, Α.Ο.Ε. 188/2015,, 269/2015 & 282/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 384 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας δημιουργίας, εκτύπωσης και ανάρτησης banners σε pvc σε 4 διαφορετικές εκδοχές για κάθε Δημοτική Ενότητα σε κεντρικά σημεία του Δήμου, για την διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών και εξορμήσεων εθελοντικής αιμοδοσίας, αιμοπεταλοδοσίας, δωρεάς βλαστοκυττάρων και συμμετοχής στο Μητρώο Δωρητών Οργάνων Σώματος για το διάστημα Οκτώβριος του 2015 μέχρι και τον Ιούνιο του 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 385 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 386 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 387 (ΛΗΨΗ)

Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους


ΑΠΟΦΑΣΗ 388 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (OPEN DAYS – European Week of Regions and Cities) και διάθεση της σχετικής πίστωσης


17η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09/09/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 389 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού για την διάθεση Δημοτικών και Κοινοτικών χώρων στα πολιτικά κόμματα ή/και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 για την προεκλογική προβολή τους


18η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/09/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 390 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης σχετικά με το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της προμήθειας της Πράξης “Αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων οχημάτων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών” και συμπλήρωση της επιτροπής παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 και του άρθρου 46 παρ.3 του ΕΚΠΟΤΑ


19η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/10/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 391 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2014


20ή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/10/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 392 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ) (αρ. μελ. 73/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 393 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ». (αρ. μελ. 4/2010)


ΑΠΟΦΑΣΗ 394 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Αδιατάραχτη κοπή οπλισμένου σκυροδέματος στο 1ο Λύκειο Δ.Ε. Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 395 (ΛΗΨΗ)

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την επιβολή προστίμου στην ΕΔΥΕΘ από το Δήμο Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 396 (ΛΗΨΗ)

Κατ’ αρχήν απόφαση για εξαγορά ακινήτου, εμβαδού 144,6 τ.μ., από τον Μουδρούνη Πασχάλη που βρίσκεται σε χώρο Πρόνοιας – Περίθαλψης στο Ο.Τ. 365, στην Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 397 (ΛΗΨΗ)

Σημειακή τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών στο Ο.Τ. 4 που περικλείεται από τις οδούς Π. Τσαλδάρη – Αγ. Λαύρας – Γρηγορίου Ε΄- Ανδρέα Δημητρίου της Δ.Ε. Νεάπολης, με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος χώρου Νηπιαγωγείου σε εκτέλεση της με αρ. 2607/2006 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό του ίδιου, ως χώρο Νηπιαγωγείου


ΑΠΟΦΑΣΗ 398 (ΛΗΨΗ)

37η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για την ενταγμένη πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Νεάπολης –Συκεών» με κωδικό MIS 434028


ΑΠΟΦΑΣΗ 399 (ΛΗΨΗ)

38η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2015 για την αποδοχή επιχορήγηση ποσού 6.550,00 € για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους οι οποίοι εργάστηκαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία για την προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 400 (ΛΗΨΗ)

39η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την δημιουργία και ενίσχυση κωδικών είσπραξης και απόδοσης κρατήσεων και ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 401 (ΛΗΨΗ)

40η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 – Εξέταση της αρ. πρωτ. 33384/22-7-2015 αίτησης των κ.κ. Άννας – Αγνής Παπαδημητροπούλου κ.λ.π. που αφορά στην τροποποίηση του ρυμοτομικού στοιχείου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος «Χώρου εθνικού παιδικού σταθμού και χώρου πρασίνου» και την μετατροπή τους σε οικοδομήσιμους χώρους σε συμμόρφωση της με αρ. 2496/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών στα Ο.Τ. 10 και Ο.Τ. 11 μεταξύ των οδών Ελλησπόντου, Ρήγα Φεραίου και Κύπρου της Δ.Ε. Νεάπολης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό των ιδίων, ως Χώρο Εθνικού Παιδικού Σταθμού και Χώρου Πρασίνου


ΑΠΟΦΑΣΗ 402 (ΛΗΨΗ)

41η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 252.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την υλοποίηση του προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 403 (ΛΗΨΗ)

Παράταση συνολικού χρόνου εκπόνησης της Μελέτης «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΥΚΩΝ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 404 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψης απόφασης σχετικά με τη διόρθωση του πίνακα επικειμένων και την αποζημίωση των επικειμένων (περιφράξεων, δέντρων κ.λ.π.), ιδιοκτησιών επί της οδού Ιπποκράτους της Δ.Ε. Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 405 (ΛΗΨΗ)

Κανονισμός λειτουργίας πανηγύρεων με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών, στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 406 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στις 28 Οκτωβρίου 2015, για την πραγματοποίηση της παρέλασης


ΑΠΟΦΑΣΗ 407 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών & 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κ.λ.π.» μελ. 23/2013


ΑΠΟΦΑΣΗ 408 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΙ 2ο ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ» μελ. 31/2014


ΑΠΟΦΑΣΗ 409 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ 1) ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ» μελ. 91/2013


ΑΠΟΦΑΣΗ 410 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 16-09-2015 Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ» στη Δ.Ε. Συκεών, αρ. μελ. 55/2013, του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 411 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 17-07-2015 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (μελ.28/2012)


ΑΠΟΦΑΣΗ 412 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση μέχρι την 6-2-2016 του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (αρ. μελ. 17/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 413 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 2ης παράτασης του έργου: «Επισκευή Συντήρηση Οδών, Πεζοδρόμων, Κλιμάκων, Πεζοδρομίων, κ.λ.π.», αναδόχου «ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.»


ΑΠΟΦΑΣΗ 414 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

1. «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δ.Ε. Νεάπολης» Αρ. μελ. 71/2013

2. «Εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στον Βρεφονηπιακό Σταθμό επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 125Μ. στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης Συκεών», Αρ. μελ. 71/2014

3. «Ανακατασκευή παιδικών χαρών (Δ.Ε.Πεύκων)» Αρ. Μελέτης 59/2013

4. « Κατασκευή δύο μπασκετών στο 2ο Λύκειο Συκεών» Αρ. Μελέτης 35/2015.

5. «Ανακατασκευή, Ανάπλαση, Κρασπέδωση, Διανοίξεις, Ηλεκτροφωτισμός, Ασφαλτόστρωση, Τσιμεντόστρωση διαφόρων οδών και πλακόστρωση πεζοδρομίων.

6. «Διαμόρφωση πράσινου υπαίθριου χώρου στάθμευσης επί των οδών Τριπόλεως-Πόντου-Αθανασίου Διάκου-Πηλίου»


ΑΠΟΦΑΣΗ 415 (ΛΗΨΗ)

Επικαιροποίηση της με αριθ. 285/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης – Συκεών, για την έγκριση διαδικασιών και όρων υλοποίησης των δράσεων στέγασης αστέγων πολιτών του προγράμματος «ΟΙΚΟ – ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»


ΑΠΟΦΑΣΗ 416 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός δικαιούχων επιχειρήσεων για την πρόσληψη ωφελούμενων αστέγων πολιτών του προγράμματος «ΟΙΚΟ-ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»


ΑΠΟΦΑΣΗ 417 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (OPEN DAYS- European Week of Regions and Cities)


ΑΠΟΦΑΣΗ 418 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της 387/2015 Α.Δ.Σ. και λήψη εκ νέου απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους


ΑΠΟΦΑΣΗ 419 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 για το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου - Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 420 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδήλωσης και των σχετικών δαπανών για τον εορτασμό της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 2015 και τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης της Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 421 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Αγίου Παύλου (Αποφ. συμβ. Δ.Κ. 22/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 422 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 480,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Αποφ. συμβ. Δ.Κ. 106/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 423 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 424 (ΛΗΨΗ)

Προσδιορισμός κόστους καθαριότητας των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών, για την απόδοση του σχετικού τέλους


ΑΠΟΦΑΣΗ 425 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός ύψους προστίμου για παράνομα διαφημιστικά μέσα


ΑΠΟΦΑΣΗ 426 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων


ΑΠΟΦΑΣΗ 427 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. – Τ.Φ. – Κ.Ο.Κ.


21η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/10/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΟ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 428 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Παναγή Τσαλδάρη για την πραγματοποίηση υποδοχής και λιτάνευσης Ιερών Λειψάνων των τοπικών μας Αγίων


ΑΠΟΦΑΣΗ 429 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής προσφοράς στο Υπουργείο Εργασίας για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών, που είχαν ενταχθεί και χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης 49, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ έως 31-12-2015 και υπογραφής επικαιροποιημένου μνημονίου συνεργασίας


22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/11/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 430 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα των ποντιακών συλλόγων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για τη γενοκτονία των ποντίων και τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νίκου Φίλη


ΑΠΟΦΑΣΗ 431 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οριστική διαγραφή του Μ.Ε. 72598 (Πολυμηχάνημα έργου) του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 432 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για τα οικονομικά προβλήματα του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 433 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση για το θέμα του αναλογισμού σε παροδίους.


ΑΠΟΦΑΣΗ 434 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2016.


ΑΠΟΦΑΣΗ 435 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου για το έτος 2016.


ΑΠΟΦΑΣΗ 436 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2016.


ΑΠΟΦΑΣΗ 437 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2016.


ΑΠΟΦΑΣΗ 438 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 439 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νεάπολης – Συκεών στο υπό σύσταση Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας με την επωνυμία Holistic Efficient Local Initiative for Cooperation And Synergy και διακριτικό τίτλο H.E.L.I.C.A.S., ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 440 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία 2015 και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 441 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης του Δ.Σ. για ορισμό επιτροπής καταστροφής ανάριθμων οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 442 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 3/2014, που αφορά την παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων του Δήμου με την Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-72013) και λήψη εκ νέου απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 443 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.


ΑΠΟΦΑΣΗ 444 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μέλους και εκλογή Προέδρου του Δημοτικού ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης – Συκεών».


ΑΠΟΦΑΣΗ 445 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 446 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 366/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκαν η 36η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και η ανάθεση των Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Οργάνωσης Θεατρικών Παραστάσεων στους Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για την περίοδο 2015-2016, προϋπολογισμού 73.800,00€ με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και η διάθεση της σχετικής πίστωσης (σχετ. αποφ. Δ.Σ. 366/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 447 (ΛΗΨΗ)

Τελική ματαίωση της προμήθειας υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, η διενέργεια της οποίας εγκρίθηκε με την αριθ. 56/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (σχετ. αποφ. Δ.Σ. 56/2015, Ο.Ε. 126/2015, 266/2015 και 336/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 448 (ΛΗΨΗ)

Α) Τελική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και άρτου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης Συκεών, για ένα (1) έτος, και συγκεκριμένα για το είδος Αα γάλα (υποομάδες 1Αα 63.005,18 €, 2Αα 17.628,00 €, και 3Αα 48.816,00 €) προϋπολογισθείσας δαπάνης 114.556,80€ πλέον Φ.Π.Α., μετά την μη παροχή σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.Δ.Σ.

Β) Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και άρτου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, για τις ομάδες για τις οποίες κηρύχθηκε άγονος και ματαιώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ,με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης , για την προμήθεια των λοιπών τροφίμων ( είδη τροφίμων των ομάδων 1Δα (ελαιόλαδο), 1Δγ (Λοιπά είδη παντοπωλείου), 2Δα (ελαιόλαδο), 2Δβ (κατεψυγμένα λαχανικά), 2Δγ (Λοιπά είδη παντοπωλείου), 2Εα (άρτος), 3Αβ (λοιπά γαλακτοκομικά είδη), 3Δα (ελαιόλαδο), 3Δβ (κατεψυγμένα λαχανικά), 3Δγ (λοιπά είδη παντοπωλείου), και 3Εα (άρτος) ), προϋπολογισθείσας δαπάνης 624.818,80€ πλέον Φ.Π.Α., μετά από την παροχή σύμφωνης γνώμης από την Ε.Α.Α.Δ.Σ.

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 2 περίπτωση γ’ υποπερίπτωση δδ του ν. 4013/2011, (σχετ. Αποφ. 99/2015 Α.Δ.Σ. και 171/2015, 247/2015, 310/2015 Α.Ο.Ε)


ΑΠΟΦΑΣΗ 449 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μίσθωσης δύο (2) πολυμηχανημάτων 4Χ4 με εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα, μετά των χειριστών τους, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για την χειμερινή περίοδο 2015-2016, προϋπολογισμού 37.392,00 € με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (αρ. μελ. 77/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 450 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού επιβολής κυρώσεων για την εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δήμου Νεάπολης – Συκεών» (σχετ. Α.Δ.Σ. 527/2013, Α.Ο.Ε. 490/2013 και 48/2014).


ΑΠΟΦΑΣΗ 451 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας εργαλείων σάρωσης (σκούπες – φαράσια) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.182,00 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 79/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 452 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.466,00 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 83/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 453 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας φυτών, δενδρυλλίων, χλοοτάπητα και σπόρων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.533,25 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 74/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 454 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας σκυροδέματος και πλέγματος για τις ανάγκες του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.883,00 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 48/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 455 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 26.000,00 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 19/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 456 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υδραυλικών και αποχετευτικών υλικών για τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Νεάπολης – Συκεών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.000,00 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 50/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 457 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας λοιπών αναλωσίμων και εργαλείων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.879,30 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 75/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 458 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας 450 τεμαχίων μεταλλικών προστατευτικών στύλων πεζοδρομίων για τις ανάγκες του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.945,00 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 76/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 459 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας σημάτων οδοσήμανσης, καθρεπτών, κώνων κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.900,00 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 49/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 460 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας αερίων οξυγόνου, ασετιλίνης και corgon, για τις ανάγκες του συνεργείου επισκευών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους προϋπολογιζόμενης δαπάνης 985,23 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 67/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 461 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας πλακών θεμελίωσης και εγκαινίων στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.845,00 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 462 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ελαστικών τροχών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.556,46 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 66/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 463 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας τοπογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.404,50 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 464 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ακατέργαστου αλατιού για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.830,00 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 78/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 465 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.798,95 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 86/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 466 (ΛΗΨΗ)

42η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2015 για την αποδοχή επιχορήγηση ποσού 8.650,00 € για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους οι οποίοι εργάστηκαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία για την προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.


ΑΠΟΦΑΣΗ 467 (ΛΗΨΗ)

43η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 – Έγκριση διενέργειας προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, φωτοαντιγράφων, ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, συσκευών τηλεομοιοτυπίας, περιφερειακών και δικτυακών μεταγωγέων Ethernet στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.369,50 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 468 (ΛΗΨΗ)

44η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την δημιουργία και ενίσχυση κωδικών είσπραξης και απόδοσης κρατήσεων και ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων.


ΑΠΟΦΑΣΗ 469 (ΛΗΨΗ)

45η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 που αφορά το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου - Τζιγκόζογλου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 470 (ΛΗΨΗ)

46η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015, έγκριση επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών με το ποσό των 537.302,74 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 471 (ΛΗΨΗ)

47η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015, έγκριση επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Νεάπολης – Συκεών με το ποσό των 318.954,44 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 472 (ΛΗΨΗ)

48η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015, έγκριση ανάθεσης «Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Οργάνωσης Θεατρικών Παραστάσεων στους Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών», για την περίοδο 2015-2016 προϋπολογισμού 41.328,00€ με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 473 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας νέων ηλεκτροκίνητων μεταλλικών θυρών για τις αποθήκες του Δήμου στη Νεάπολης και στον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων της οδού Αγ. Δημητρίου Συκεών και αυτόματες μπάρες εισόδου – εξόδου οχημάτων στο εργοτάξιο Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. Α.Δ.Σ. 182/2015, Α.Ο.Ε. 215/2015, 254/2015 και 321/2015) (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 43955/28-9-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 474 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικών, για αποκαταστάσεις βλαβών, συντηρήσεις και μικροεπεμβάσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των δημοτικών κτιρίων και δικτύου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2015 (ΣΧΕΤ. Α.Δ.Σ. 173/2015, Α.Ο.Ε. 245/2015, 281/2015 και 320/2015) (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 44207/29-9-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 475 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός μισθωτικής αξίας ακινήτου κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου - Τζιγκόζογλου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 476 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πετρελαίου θέρμανσης από τον Δήμο για την κάλυψη αναγκών των σχολείων νομικού προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 477 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πετρελαίου θέρμανσης από τον Δήμο για την κάλυψη αναγκών των σχολείων νομικού προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 478 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού κατά το β΄ τρίμηνο του 2015.


ΑΠΟΦΑΣΗ 479 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π.


ΑΠΟΦΑΣΗ 480 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 481 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (αρ. αποφ. Σ.Δ.Κ. Νεάπολης 117/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 482 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (αρ. αποφ. Σ.Δ.Κ. Νεάπολης 107/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 483 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (αρ. αποφ. Σ.Δ.Κ. Νεάπολης 116/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 484 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (αρ. αποφ. Σ.Δ.Κ. Νεάπολης 89/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 485 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (αρ. αποφ. Σ.Δ.Κ. Νεάπολης 118/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 486 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (αρ. αποφ. Σ.Δ.Κ. Συκεών 100/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 487 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (αρ. αποφ. Σ.Δ.Κ. Συκεών 99/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 488 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης με αναθεώρηση, του χρόνου περαίωσης και της αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας κατά 37 ημέρες του έργου «Β΄ΚΑΠΗ – ΙΑΤΡΕΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ».


ΑΠΟΦΑΣΗ 489 (ΛΗΨΗ)

4η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 111Β ΣΩΤΗΡΟΣ & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ) & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Γ112Α (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ) (Αρ. Μελ. 19/2014)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 490 (ΛΗΨΗ)

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αυτονόμησης της κεντρικής θέρμανσης στο πρώην Ε.Π.Λ. Νεάπολης (νυν Πειραματικό Γυμνάσιο – Λύκειο) & αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου με νέο καυστήρα Φ.Α. στο παράρτημα του Λυκείου Πεύκων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 491 (ΛΗΨΗ)

2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ 1) ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ» κατά 24 ημερολογιακές ημέρες


ΑΠΟΦΑΣΗ 492 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

1. «Αποκατάσταση διατόμων και φέρουσας ικανότητας της πεζογέφυρας στο 1ο ΕΠΑΛ και 2ο ΓΕΛ Νεάπολης στο πρώην στρατόπεδο Στρεμπενιώτη» Αρ. μελ. 31/2014

2. «Ανακατασκευή παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Συκεών», Αρ. μελ. 67/2013

3. «Αντιστήριξη πρανούς κατά μήκος της οδού Λεχόβου, από την Ανθέων έως την οδό Α. Οικονόμου» Αρ. Μελέτης 31/2013


ΑΠΟΦΑΣΗ 493 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σημειακή τροποποίηση νησίδων στη συμβολή των δημοτικών οδών Λεχόβου και Ανθέων με σκοπό την ανακατεύθυνση επιφανειακής ροής όμβριων υδάτων.


ΑΠΟΦΑΣΗ 494 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα Γρηγορίου Ε΄αρ. 9 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 495 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα στην οδό Γοργοποτάμου αρ. 17 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 496 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα στην οδό Κύπρου αρ. 22 της Δημοτικής Ενότητας Συκεών.


23η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/11/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 497 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016.


24η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/11/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 498 (ΛΗΨΗ)

Χρονική παράταση εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Νέου Αύλειου Χώρου στο 2ο Γυμνάσιο μεταξύ των οδών Σαπουτζόγλου - Επταπυργίου - Μ. Αντύπα & Μποσνάκη» (αρ. μελ. 39/2012) (Δ.Ε. Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 499 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για την παράταση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ


ΑΠΟΦΑΣΗ 500 (ΛΗΨΗ)

Αίτηση θεραπείας για την ανάκληση Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο «Παιδικός Σταθμός Δήμου Πεύκων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 501 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 18/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 204.640,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου μας»


25η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 07/12/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 502 (ΛΗΨΗ)

3η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ) (Αριθμ. Μελέτης 73/2013)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 503 (ΛΗΨΗ)

5η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 111Β ΣΩΤΗΡΟΣ & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ) & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Γ112Α (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ) (Αριθμ. Μελέτης 19/2014)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 504 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Δ.Σ. της ΚΕΥΝΣ για συνδρομές στα τμήματα και υπηρεσίες της


ΑΠΟΦΑΣΗ 505 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση των με αριθ. 285/2015 και 415/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης – Συκεών για την έγκριση διαδικασιών και όρων υλοποίησης των δράσεων στέγασης αστέγων πολιτών του προγράμματος «ΟΙΚΟ-ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»


ΑΠΟΦΑΣΗ 506 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 και έγκριση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2016 του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 507 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 508 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 509 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών «ΚΕΥΝΣ» για διενέργεια Χριστουγεννιάτικων Εορταστικών Εκδηλώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 510 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών με το Δήμο Νεάπολης – Συκεών για την «Ανάπτυξη δράσεων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης στα εκπαιδευτικά εργαστήρια στην περιοχή πάρκου Ελπίδος επί της οδού Έβρου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 511 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 19/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: "Κατανομή ποσού 204.640,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου μας"


ΑΠΟΦΑΣΗ 512 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 513 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός οργάνων διενέργειας δημοπρασιών


ΑΠΟΦΑΣΗ 514 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού κατά το γ’ τρίμηνο του 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 515 (ΛΗΨΗ)

49η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 516 (ΛΗΨΗ)

50η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2015 για την έγκριση επιστροφής ποσού 878.720,98 € σύμφωνα με την αρ. 10223/11-12-2014 απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 517 (ΛΗΨΗ)

51η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 – Εκπλήρωση υποχρεώσεων του Δήμου Νεάπολης Συκεών για το έργο «Ανάπλαση πολιτιστικής γειτονιάς – διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, επισκευαστικές εργασίες αποκατάστασης κτισμάτων και συντήρηση βυζαντινών τειχών Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009


ΑΠΟΦΑΣΗ 518 (ΛΗΨΗ)

52η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 519 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων


ΑΠΟΦΑΣΗ 520 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. – Τ.Φ. – Κ.Ο.Κ. (Α/Α Εισ. 7η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 521 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. – Τ.Φ. – Κ.Ο.Κ. (Α/Α Εισ. 8η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 522 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. - Κ.Ο.Κ. (Α/Α Εισ. 9η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 523 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων


ΑΠΟΦΑΣΗ 524 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τήρησης σειράς προτεραιότητας, για τις ανάγκες του ΚΕΠ Συκεών του Δήμου Νεάπολης Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.952,00€ και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 525 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας τριών αυτοκινήτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.800,00€ και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 526 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών & 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 111Β ΣΩΤΗΡΟΣ & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ) & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Γ112Α (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)» μελ. 19/2014


ΑΠΟΦΑΣΗ 527 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του από 09-11-2015 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οικοδομικές συντηρήσεις σχολείων» μελ.34/2011


ΑΠΟΦΑΣΗ 528 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του από 05-11-2015 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΤΓ79Α ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» (μελ.78/2013) (Δ.Ε. Πεύκων)


ΑΠΟΦΑΣΗ 529 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΠΟΝΤΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ - ΠΗΛΙΟΥ" (μελ. 57/2013) (Δ.Ε. Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 530 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ι.Ν. Αγίων Χαραλάμπους και Χριστοφόρου Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 531 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου & Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Συκεών - Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 532 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων και Αγίας Αναστασίας Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 533 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 534 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ι.Ν. Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 535 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεαπόλεως


ΑΠΟΦΑΣΗ 536 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ιερού Καθεδρικού Ναού Τιμίου Προδρόμου (Δ.Ε. Νεάπολης)


ΑΠΟΦΑΣΗ 537 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ι.Ν. Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 538 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 539 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 540 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου του Δήμου μας (Αρ. Απόφ. 23/2015 Δ.Κ. Αγίου Παύλου)


ΑΠΟΦΑΣΗ 541 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Βενιζέλου στη Δ.Ε. Νεάπολης την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 542 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Όχι στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 543 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Μουδανιών στη Δ.Ε. Νεάπολης από την Παρασκευή 18 έως και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 544 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην Αριστάρχου της Δ.Ε. Συκεών για την κατασκευή Φυσικού Αερίου


26η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/12/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 545 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για το προσφυγικό ζήτημα


ΑΠΟΦΑΣΗ 546 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 547 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016 της ΚΕΥΝΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 548 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προγράμματος Δράσης έτους 2016 της ΚΕΥΝΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 549 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Ισολογισμού και Έκθεσης Πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΚΕΥΝΣ, για το έτος 2013


ΑΠΟΦΑΣΗ 550 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδήλωσης απόδοσης του κληροδοτήματος της Αφροδίτης Ισαακίδου – Τζιγκόζογλου, για το έτος 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 551 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων Κινηματογράφων πόλεως Θεσσαλονίκης και Υπαίθρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 552 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του από 14/08/2015 πρακτικού καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (αφορά παλιά αρχεία των πρώην Δήμων Νεάπολης και Συκεών). Παράδοση συγκεκριμένου υλικού στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας και καταστροφή του υπόλοιπου αρχειακού υλικού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 553 (ΛΗΨΗ)

2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αυτονόμησης της κεντρικής θέρμανση στο πρώην Ε.Π.Λ. Νεάπολης (νυν Πειραματικό Γυμνάσιο- Λύκειο) και αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου με νέο καυστήρα φυσικού αερίου στο παράρτημα του Λυκείου Πεύκων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 554 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Εργασίες αυτονόμησης της κεντρικής θέρμανση στο πρώην Ε.Π.Λ. Νεάπολης (νυν Πειραματικό Γυμνάσιο- Λύκειο) και αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου με νέο καυστήρα φυσικού αερίου στο παράρτημα του Λυκείου Πεύκων» (αρ. μελ. 54/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 555 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγίου Παύλου και Συντήρηση Πλαστικού Τάπητα στον Αγωνιστικό Χώρο», όπου γίνεται χρήση επί ελάσσον δαπανών (αρ. μελ. 56/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 556 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 09/12/2015 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ» (αρ. μελ. 23/2010)


ΑΠΟΦΑΣΗ 557 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση Χώρων Παιδικής Χαράς και Πρασίνου την οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Δ.Ε. Πεύκων)» (αρ. μελ. 73/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 558 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 30-11-2015 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στον Βρεφονηπιακό Σταθμό επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 125Μ, στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» (αρ. μελ. 71/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 559 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 15-10-2015 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Χειρισμοί Προστασίας και Ανάδειξης του Δημοτικού Άλσους της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών σε Χώρο Δασικής Αναψυχής»


ΑΠΟΦΑΣΗ 560 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 26-11-2015 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή δύο μπασκετών στο 2ο Λύκειο Συκεών» (αρ. μελ. 35/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 561 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 10/12/2015 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Α΄ΚΑΠΗ ΣΥΚΕΩΝ» στη Δημοτική Ενότητα Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 562 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 563 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για την αντιμετώπιση έκτακτων ή ειδικών θεμάτων ή απρόβλεπτων αναγκών, ειδών μικρής αξίας στα όρια της ανάθεσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 564 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών μικρής αξίας (παγία προκαταβολή) για το έτος 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 565 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών προμηθειών ανταλλακτικών, ελαστικών, επισώτρων κ.λ.π. καθώς και εν γένει επισκευαστικών εργασιών (άρθρο 67 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80), για το έτος 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 566 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας κλιματιστικής μονάδος (ψύξης – θέρμανσης) τύπου ντουλάπας, για την πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νεάπολης – Συκεών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.920,00 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 567 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.361,50 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 568 (ΛΗΨΗ)

53η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2015 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 569 (ΛΗΨΗ)

54η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2015 για την αποδοχή επιχορήγηση ποσού 18.150,00 € για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους οι οποίοι εργάστηκαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία ια την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 570 (ΛΗΨΗ)

55η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2015 για την έγκριση επιστροφής ποσού 99.095,72 € από επιχορήγηση του προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 571 (ΛΗΨΗ)

56η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 572 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκ νέου παραχώρηση των οικοπέδων στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ», για την κατασκευή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων και του 7ου Νηπιαγωγείου Πεύκων, του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.